Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu parādu administrēšanas problēmas"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Tax Debts Administration"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir „Nodokļu parādu administrēšanas problēmas”. Pētījuma objekts ir nodokļu parādu administrēšana Valsts ieľēmumu dienesta Nodokļu Pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā. Pētījuma priekšmets ir sniegt nodokļu parādu administrēšanas priekšlikumus, lai uzlabotu parādu piedziľas procesu. Darba mērķis ir apskatīt nodokļu parādu problēmas un analizēt kā notiek nodokļu parādu piedziľas process, to izvērtējot no teorētiskā un praktiskā viedokļa. Diplomdarba mērķa sasniegšanai, autore izvirza sekojošus darba uzdevumus: - apskatīt nodokļu administrēšanas būtību un organizāciju; - apskatīt nodokļu sadalījumu Latvijas Republikā; - izpētīt nodokļu parādu piedziņas procesu VID NP Rīgas Pārdaugavas KAC; - izvērtēt nodokļu parādu rašanās cēloľus; - raksturot nodokļu parādu piedziľas organizēšanu; - izanalizēt apkopotus datus VID NP Rīgas Pārdaugavas KAC; - uz analīzes pamata izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 nodaļām, katrai nodaļai ir 2 apakšnodaļas, katrā nodaļā, kopējais lappušu skaits 59. Tas ir rakstīs datorsalikumā, latviešu valodā. Tas ietver 3 tabulas, 21 attēlu, 6 pielikumus. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti mācību literatūra, publikācijas , Latvijas Republikas likumi, statistiska informācija, interneta resursi, VID Rīgas Pārdaugavas KAC nepublicētie materiāli- kuru kopējais skaits ir 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nodokļu parādu administrēšanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Tax Debts Administration
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 19:43:23