Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Informācijas tehnoloģiju pielietošana uzņēmumu attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "Application of information technologies in company development"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darbā tiek atspoguļota viena no pašlaik aktuālākajām tēmām uzņēmējdarbībā it īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos. Informācija un informācijas tehnoloģijas kļuva par uzņēmuma stratēģisko resursu, kas ir jebkura uzņēmuma darbības neatņemama sastāvdaļa. Ekonomiskās krīzes laikā uzņēmumu vadītāji meklē iespējas, kā sasniegt stabilitāti uzņēmējdarbības procesos, samazināt izmaksas un kļūdu iespējamību datu ievadīšanas/izvadīšanas procesos, piesaistīt vairāk klientu, nodrošināt uzņēmumam stabilu peļņu un pastāvīgi paaugstināt konkurētspējas līmeni tirgū. Attiecīgi no situācijas un uzņēmuma stāvokļa ir izdevīgāk ieguldīt naudas līdzekļus informācijas tehnoloģiju ieviešanā pat ekonomiskās krīzes situācijā, tajā paša laikā, samazinot izmaksas ilgtermiņā, nodrošinot stabilu atdevi nākotnē. Pētījuma objekts: informācijas tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbībā. Pētījuma priekšmets: informācijas tehnoloģiju ietekme uz uzņēmumu darbību ar mērķi uzlabot darbības radītājus. Pētījuma priekšmets attēlo informācijas tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmumu darbību, ka arī atspoguļo ne tikai pozitīvas informatizācijas procesa puses, bet arī tiks apskatītas iespējas, kā izvairīties no zaudējumiem, sakarā ar nepārdomāto projekta īstenošanu un riski, kuri ir jāņem vērā, ieviešot un pielietojot informācijas tehnoloģijas uzņēmumos. Maģistra darba mērķis ir pieradīt, ka informācijas tehnoloģiju korekta pielietošana palīdz attīstīt uzņēmuma darbību, paaugstinot konkurētspēju, kā arī izstrādāt informācijas sistēmu lietderības novērtēšanas specifikāciju un informācijas tehnoloģiju realizācijas algoritmu. Darba hipotēze ir sekojoša: informācijas tehnoloģijas korekta ieviešana un pielietošana veicina uzņēmumu darbības attīstību, ietekmē konkurētspēju, maina uzņēmumu darbības procesus. Pirmā no novitātēm ir ekonomisko uzdevumu risināšanas jauns algoritms. Tātad, tika izstrādāts informācijas tehnoloģiju realizācijas algoritms, kas veicinās uzņēmuma attīstību, samazinās laika un materiālas izmaksas un izvairīs no zaudējumiem. Otrā novitāte ir iepriekš zināmo metožu, principu jauns izmantošanas modelis. Tika izstrādāts informācijas tehnoloģiju projekta novērtēšanas modelis, kas pilnībā atļauj izvērtēt potenciālo informācijas sistēmu dažādos griezumos no uzņēmuma attīstības skatupunkta. Trešā novitāte ir jaunas likumsakarības un vispārinājumi, agrāk nezināmie rezultāti. Novitāte atspoguļo informācijas tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju.
Atslēgas vārdi informācijas tehnoloģijas, uzņēmumi, attīstība, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā information technology, enterprises, development, competitiveness
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 12:29:49