Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Kvalitātes pārvaldības principu ieviešana Interneta pakalpojumu uzņēmumā "ABC" ”
Nosaukums angļu valodā „Quality Management Principle Implementation in Internet Service Company "ABC" ”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
Recenzents Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
Anotācija Šis darbs ir veltīts kvalitātes pārvaldības principu ieviešanai interneta reklāmas pakalpojumu uzņēmumos, balstoties uz ISO 9004:2009, ISOIEC 20000-1:2005 un ISOIEC 20000-2:2005 standartiem. Šajā darbā tiek apskatītas iespējas interneta reklāmas pakalpojumu uzņēmumiem sasniegt ilgstošas panākumus un darba efektivitātes paaugstināšanu. Liela uzmanība tiek pievērsta kvalitātes pārvaldības principu ieviešanai, sakarā ar to, ka kvalitātes pārvaldības principu pielietošana šajā jomā ir maz pētīta. Darba sakumā tiek aprakstīti pētījuma virziens un metodoloģija. Īpaša uzmanība ir pievērsta klienta vajadzībām un vēlmēm, darba tematikas aktualitātei un problēmām. Nodaļā 2 tiek detalizēti aprakstīta interneta reklāmas pakalpojuma uzņēmuma pamat problēma - zema darbības efektivitāte reklāmas uzņēmējdarbībā. Tiek noteikti uzņēmuma darbības atslēga aspekti. Nodaļā 3 tiek aprakstīta pamat problēmas kļūmju-cēloņu analīze un visnozīmīgāko cēloņu izvēle. Nākamā darba nodaļā tiek aprakstīti priekšlikumi uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot PDCA-metodi, ka arī priekšlikumu efektivitātes analīze. Darba beigās tiek aprakstīti vispārēji principi panākumiem, ka arī efektīvo un lietderīgo lēmumu pieņemšanas metode. Diploma darbs pārstāv interneta reklāmas pakalpojumu uzņēmumu interesēs.
Atslēgas vārdi kvalitāte, Internets, Vispasaules tīmeklis, Interneta reklāma, reklāmas pakalpojumi, mājas lapa
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, Internet, World Wide Web, Internet advertisement, advertisement services, website
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 11:16:35