Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Privātās un publiskās partnerības finansēšanas modeļa izmantošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for the use of private and public partnership financing model"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec.,lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta temats: Privātās un publiskās partnerības finansēšanas modeļa izmantošanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, diplomprojekta apjoms 68 lpp., diplomprojekta grafiskās daļas apjoms 16 lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 19 tabulas, 23 attēli, 1 formula un 1 pielikums. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir dots īss autoceļa būvniecības un uzturēšanas Projekta raksturojums, novērtēts tā pašreizējais stāvoklis. Kā arī veikta Projekta faktisko izmaksu analīze, lai noteiktu nepilnības tā īstenošanā un varētu izstrādāt projekta turpmākās attīstības virzienus izmantojot Privātās un publiskās partnerības finansēšanas modeli. Projekta aprēķinu daļā tiek atrisināta problēma, izstrādājot jaunu Projekta būvniecības un uzturēšanas izmaksu projektu, izmantojot PPP Hibrīdprojekta struktūru. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta informācijas apstrādes tehnoloģija diplomprojekta analītiskās un aprēķinu daļas izstrādei. Darba aizsardzības daļā tiek veikts autoceļa ietekmes uz vidi novērtējums, tiek noteikti iespējamie vides riska faktori un veikta to ietekmes novērtēšana. Grafiskajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas.
Atslēgas vārdi PPP Hibrīdprojekts Saulkrasti apvedceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā PPP Hypridproject
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 13:39:37