Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna produkta ieviešanas projekts ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "New product introduction project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Jauna produkta ieviešanas projekts ražošanas uzņēmumā”, kas izstrādāts uz uzņēmuma A/S „Rankas piens” bāzes. Darba apjoms ir 77 lapas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļās, kā arī grafiskās daļas. Diplomprojekta analītiskā daļa sastāda 18lapas, tajā skaitā iekļautas 13 tabulas un 4 attēli. Analītiskajā daļā analizēta informācija par uzņēmumu, tā vadības struktūru, konkurentiem, kā arī novērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Nobeigumā atklāta uzņēmumā pastāvošā problēma, kas traucē veikt saimniecisko darbību. Diplomdarba Projekta daļa sastāda 26 lapas, tajā skaitā 22 tabulas un 6 attēlus. Projekta daļā izskatīti trīs priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanai: ražošanas veicināšanai, kā ietvaros apskatīti 3 kefīru veidu, ko ieviest uzņēmuma ražotās produkcijas sortimentā; ieteikumi produktu realizācijas apjoma palielināšanai, kā arī ieteikumi jaunu klientu piesaistīšanai. Novērtēti iespējamie ieguvumi, šos priekšlikumus pielietojot. Diplomprojekta Tehnoloģiskā daļa sastāda 12 lapas, tajā skaitā arī 16 attēli. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāta mājas lapa uzņēmumam A/S” Rankas piens”. Tā veidota izmantojot mājas lapu veidošanas programmu MS Expressions. Mājas lapā iestrādāti attēli, kā arī dažāda informācija par uzņēmumu. Diplomprojekta Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 8 lapām, tajā skaitā 2 tabulām. Darba un dabas aizsardzības daļā novērtēti pastāvošie riski uzņēmumā A/S „Rankas piens”, kā arī aprēķinātas izmaksas šo risku novēršanai. Diplomprojekta Grafiskā daļa sastāv no 16 lapā, kurās ietverti attēli no diplomprojekta iepriekšējām daļām. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantoti uzņēmuma dati, kā arī dažāda veida literatūra un informācija.
Atslēgas vārdi Jauns produkts
Atslēgas vārdi angļu valodā New product
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 18:39:57