Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Zīmola „Rexona” mārketinga komunikāciju pilnveide Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Marketing Communication for „Rexona” Brand in Latvia"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Mg.paed. S.Gaile
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Japiņa L. Zīmola „Rexona” mārketinga komunikāciju pilnveide Latvijā: Maģistra darba projekta daļa / L. Japiņa, Svetlana Gaile.- Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2011.- 55 lpp. Maģistra darba projektu daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 3 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt inovatīvu mārketinga komunikācijas stratēģiju Rexona zīmolam 2011. gada aprīļa- augusta periodam, pielāgojot mērķauditorijas mediju lietošanas paradumiem un izmantojot sociālo mediju kanālus ar divvirzienu komunikācijas iespējām. Stratēģija tiek izstrādāta vadoties no praktiskajiem pētījumiem un veicot analīzi plaša patēriņa kosmētikas preču ražotāju realizētajai mārketinga komunikācijas stratēģijai sociālajos medijos laika posmā no 2009.- 2010. gadam. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti sociālo mediju komunikācijas rīki un to izmantošanas efektivitāte dezodorantu mārketinga komunikācijai 2009.- 2010. gadā. Otrajā darba daļā, novērtējot Rexona mārketinga komunikācijas kampaņas stiprās un vājās puses un veicot mērķauditorijas pētījumu par sociālo mediju lietošanas paradumiem, tiek izveidotas vadlīnijas 2011. gada sociālo mediju kampaņas realizācijai. Noslēdzošajā daļā, balstoties uz projekta gaitā apkopotajiem datiem, tiek izstrādāta Rexona mārketinga komunikācijas stratēģija 2011. gada aprīļa- augusta periodam, kā arī veikts kampaņas rezultātu novērtējums. Projekta gaitā iegūtie rezultāti norāda uz nepieciešamību Rexona mārketinga komunikācijas plānā izmantot sociālos medijus kā vienu no galvenajām platformām, tādā veidā optimizējot komunikācijas izmaksas un uzrunājot tiešo mērķauditoriju.
Atslēgas vārdi Japiņa L. Zīmola „Rexona” mārketinga komunikāciju pilnveide Latvijā: Maģistra darba projekta daļa
Atslēgas vārdi angļu valodā Japina L. Improvement of Marketing Communications for „Rexona” Brand in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 15:03:36