Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivācijas sistēma uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The System of Motivation in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
Recenzents Lekt., Mg.oec. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Motivācijas sistēma uzņēmumā. Tēma ir saistīta ar motivācijas sistēmas veidiem uzņēmumā, jo mūsdienās motivācija ir ļoti svarīga. Uzņēmumam ir jāiemācās motivēt darbiniekus, lai būtu konkurētspējīgam mūsdienu tirgus apstākļos, līdz ar to, bakalaura darbā tiek apskatīta uzņēmuma motivācijas sistēmas pozitīvas un negatīvas puses. Tika izstrādāti priekšlikumi izanalizēta uzņēmuma motivācijas sistēmai. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, kas sīkāk tiek iedalītas sadaļās, nodaļās un apakšnodaļās Pirmajā nodaļā tiek apskatīta analītiskā informācija, kas sniedz ieskatu par motivācijas definīciju, to nozīmi uzņēmējdarbībā un motivācijas teorijām, apskatot satura un procesuālās teorijas. Analītiskā nodaļā vēl tiek sniegta informācija par personāla kustības izmaiņu svarīgumu un tiek izanalizētas iespējamas motivācijas formas. Otrajā nodaļā tiek veikts uzņēmuma raksturojums, kā arī tiek izpētīts uzņēmuma darbinieku viedoklis par motivācijas sistēmu, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem. Otrajā nodaļā tiek aprēķināti personāla kustības koeficienti, lai izanalizētu darbinieku kustības izmaiņas un tiek veikts uzņēmuma motivācijas sistēmas pētījums, aprēķinot un salīdzinot darba algas līmeni ar valstī noteikto minimālo un vidējo darba algu. Veicot aprēķinus, tika izmantoti uzņēmuma iekšējie materiāli. Pētījumu rezultātā tika atklāts, ka uzņēmumam ir jāapdomā darba samaksas lielumu, jo darbinieki nav apmierināti ar to. Autore izveidoja priekšlikumus, kas var palīdzēt uzlabot motivācijas sistēmu uzņēmumā, līdz ar to arī paša uzņēmuma stāvokli. Bakalaura darbs izstrādāts valsts valodā. Tas sastāv no 58 lapaspusēm(neskaitot pielikumus). Tajā ir iekļauti 18 attēli, 14 tabulas un 4 formulas, 18 literatūras avoti. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Motivācijas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 14:35:41