Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovāciju nozīme uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā"
Nosaukums angļu valodā "The role of innovations in a company"s efficiency enhancement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Pr.doc. Mg.oec. J.Jakubāne
Anotācija Laura Kārkliņa bakalaura darba tēma Inovāciju nozīme uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā. Tēma saistīta ar inovāciju nozīmi uzņēmumos un kā inovācijas paaugstina uzņēmuma darbības efektivitāti. Darbā ir analizēts inovāciju jēdziens, inovāciju nozīme uzņēmuma darbībā, inovāciju ieviešana un veicināšanas iespējas Latvijā šajos nestabilajos ekonomiskajos apstākļos. Balstoties uz šo darba analīzi, autors ir izstrādājies priekšlikumus un secinājumus, kā arī izpētīja, kā inovāciju ieviešana ietekmē uzņēmumu darbību, veica uzņēmuma SVID un Portera piecu spēku modeļa analīzi, kā arī izpētīja inovāciju procesu uzņēmumā. Galvenā nozīme pievērsta inovācijām Latvijā un Latvijas inovatīvā uzņēmuma nākotnes plāniem un attīstības iespējām. Pētījumi tika veikti ņemot konkrētu uzņēmumu un tā pieejamos datu. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kas sīkāk sadalītas apakšlīmeņos. Pirmajā nodaļā ietverta analītisko apskata informācija par inovāciju jēdzienu, inovācijas dzīves ciklu, inovācijas nozīmi uzņēmumos, ieviešanu un ieviešanas veicināšanu Latvijā, kā arī inovācijas problēmas un trūkumi Latvijā. Otrajā nodaļā ietver pētījumu un aprēķinu daļu. Tiek veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, izpētīti uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītāji un balstoties uz bakalaura darba analītiskās daļas, izpētīts konkrēta uzņēmuma inovācijas process, veikta SVID un Portera piecu spēku modeļa analīze. Darbā tiek uzsvērta uzņēmuma inovāciju nozīme un iespējas veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību Latvijas un ārzemju tirgū Darba izstrādei tiek izmantotas ekonomiskās, institucionālā un sistēmanalīze, ekonomiski statiskā analīze (salīdzināšanas metode), monogrāfiskā metode (ekonomiskās literatūras, periodisko izdevumu, interneta resursu un dokumentācijas analīze), grafiskā metode, kā rezultātā doti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba izstrādāšanai autors izmantojis pētnieciskos darbus mārketingā, statistikā un prognozēšanā. Situācijas novērtējumam uzņēmumā un attīstība tendencēm izmantoti Interneta resursi. Aprēķiniem un prognozēm izmantoti tipogrāfijas uzņēmuma finanšu un iekšējie materiāli. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 73 lappusēm (neskaitot pielikumu). Darbā izveidotas 9 tabulas, 12 attēli.
Atslēgas vārdi Inovācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 12:42:45