Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma maksātnespējas cēloņi un sekas"
Nosaukums angļu valodā "The Reasons and Consequences of the Enterprise Insolvency"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents N.Gode, TSI asoc. profesore
Anotācija Diplomdarba tēmas Uzņēmuma maksātnespējas cēloņi un sekas autore ir Jeļena Cvetkova. Diplomdarbā tiek pētītas problēmas, kas ir saistītas ar maksātnespējas draudu iespējamību, tās cēloņiem un sekām. Šajā darbā tiek izskatīta un izanalizēta maksātnespējas būtība un iespējas ātri un laicīgi konstatēt maksātnespējas pazīmes. Darba mērķis: Analizējot uzņēmuma maksātnespējas draudu cēloņus un sekas, sniegt rekomendācijas maksātnespējas pazīmju laicīgai ievērošanai un to draudu samazināšanai. Darba uzdevums: 1. Uzņēmuma maksātnespējas būtības raksturošana, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu; 2. Uzņēmuma maksātnespējas cēloņu klasifikācija un sistematizācija; 3. Uzņēmuma maksātnespējas seku analīze; 4. Uzņēmuma-bankrota maksātspējas rādītāju analīze; 5. Priekšlikumu iesniegšana maksātnespējas problēmu risināšanai. Pētījuma objekts: uzņēmuma maksātnespēja. Pētījuma priekšmets: uzņēmuma maksātnespējas cēloņi un sekas. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām, kuras savā starpā ir saistītas un sastāv no vairākām apakšnodaļām. Ievadā autore sniedz izvēlētās tēmas vispārējo aprakstu un novērtē tās aktualitāti. Pirmajā nodaļā tiek apkopota un aprakstīta uzņēmuma maksātnespējas būtība, tās pazīmes, cēloņi, maksātnespējas process un Maksātnespējas administrācijas darbības statistika. Otrajā nodaļā tiek raksturotas uzņēmumu maksātnespējas procesa risinājuma veidi, tādi ka mierizlīgums, sanācija un bankrots, kā arī tiek izanalizēti tiesiskās aizsardzības procesa priekšrocības. Trešajā nodaļā tiek analizēta uzņēmuma-bankrota ABC maksātnespējas cēloņi un tiek sniegti ieteikumi, kādā viedā uzņēmums varēja izvairīties no bankrota procedūras nepieciešamības. Darba nobeigumā autore ir apkopojusi gūtās atziņas priekšlikumos un secinājumos. Diplomdarba apjoms ir 67 lpp., 21 tabulas, 7 attēli, 11 formulas un 3 pielikumi. Darba rakstīšanas gaitā tika izmantoti 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma maksātnespējas cēloņi un sekas
Atslēgas vārdi angļu valodā The Reasons and Consequences of the Enterprise Insolvency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 22:41:58