Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma mārketinga stratēģijas produktu virzīšanai tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Company’s marketing strategies in product promotion"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec. A.Greitāns
Anotācija Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma mārketinga stratēģijas produktu virzīšanai tirgū. Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadība, specializācijā tirgzinībass un tirdzniecības ekonomika. Diplomprojekta mērķis ir noteikt piemērotākās mārketinga stratēģijas produktu virzīšanai tirgū, kas uzlabotu uzņēmuma darbības rezultātus, jo, kā jau lielākajai daļai uzņēmumu, arī SIA Vision Eurotrade galvenais mērķis ir gūt peļņu. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA Vision Eurotrade darbība, apskatītas un novērtētas mārketinga stratēģijas, kuras šobrīd pielieto uzņēmums produktu virzīšanai tirgū, apskatīta uztura bagātinātāju tirgus dinamika Latvijā, veikta uzņēmuma apgrozījuma analīze par pēdējiem 3 gadiem, noteiktas problēmas un izteikti priekšlikumi problēmu risināšanā. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta aptauja un apkopoti tās rezultāti, lai noskaidrotu uzņēmuma mērķauditoriju un noteiktu piemērotākos produktu virzīšanas veidus un varētu izpētīt un noteikt, kādi mārketinga pasākumi spētu uzlabot uzņēmuma darbību. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas uzlabošanas iespējas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai mārketinga jomā. Diplomprojekts satur 68. lpp., 15 tab., 25 att., 20 izmantotās literatūras avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 22:49:20