Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla lietvedības un darba izpildes novērtējuma pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel record Keeping and Performance Appraisal Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents MBA D.Aramina
Anotācija Diplomprojekta autore: Anda Pumpure Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Personāla lietvedības un darba izpildes novērtējuma pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 55 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 19 attēli un 3 formulas; darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī VAS Latvijas Dzelzceļš nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika izpētīts uzņēmuma VAS Latvijas Dzelzceļš struktūrvienības Rīgas ceļu distances darbība, struktūra, personāla skaits un kustība, Personāla lietvedība un darba izpildes novērtēšanas. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti amatu apraksta aktualizēšanas projekts, Personāla daļas lietu nomenklatūras pilnveidošanas projekts un darba izpildes novērtēšanas sistēmas izveidošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta VAS Latvijas Dzelzceļš personāla uzskaites sistēma SAP R3 raksturojums un funkcijas. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta analīze par darba un dabas aizsardzību dzelzceļa speciālistiem un Administrācijas daļai, noteikti darba vides riska faktori un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Pumpure, A. Personāla lietvedības un darba izpildes novērtējuma pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 55. lpp.
Atslēgas vārdi Personāla lietvedības un darba izpildes novērtējuma pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel records and performance assessment improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 00:42:16