Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sociālās drošības sistēma Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Social security system in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Anna Jevļeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt. doc. Nadežda Semjonova Bakalaura temats: Sociālās drošības sistēma Latvijā Bakalaura darba apjoms: Darbs sastāv no ievada, divām nodaļam un nobeiguma. Darba apjoms 66lpp, tajā iekļautas 5 tabulas un 19 attēli. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Zinātniskā literatūra, Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes aktuālākie publicētie dati, normatīvie akti, kas regulē sociālās drošības sistēmu Latvijā, kā arī cita aktuālā informācija no plašsaziņu līdzekļiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veikts pētījums par sociālās sistēmas būtību, valsts sociālo politiku, kā arī sociālās apdrošināšanas nozīmi Latvijas sociālās drošības sistēmā. Veikts Latvijas sociālo apdrošināšanas veidu raksturojums. Izanalizēts Latvijas sociālās apdrošināšanas budžets, novērtēta Latvijas pensiju sistēma, sociālā apdrošināšana slimības gadījumā, bezdarba apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jevļeva A. Sociālās drošības sistēma Latvijā: Bakalaura darbsZinātn. vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU 2011. 66lpp.
Atslēgas vārdi Sociālās drošības sistēma Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Social security system in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 04:05:46