Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā „Accounting and taxation for startups”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., doc. K.Jarve
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Darba autore ir Jūlija Ņikonova. Darba tēma ir grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību. Galvenais mērķis ir noteikt, kādu uzņēmējdarbības formu ir labāk izvēlēties, uzsākot nelielu uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu šo mērķi bija izpētīta, analizēta un apkopota informācija par uzņēmējdarbības formām, grāmatvedības kārtošanu un nodokļu piemērošanu, veikti uzņēmējdarbības nodokļu un peļņas aprēķini dažādās situācijās, apkopoti un salīdzināti veikto aprēķinu rezultāti. Darbam ir divas daļas - analītiskā un aprēķinu daļa. Pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija par uzņēmējdarbības formām, nodokļiem un grāmatvedības kārtošanu. Otrajā daļā tiek veikti finanšu aprēķini diviem dažādiem uzņēmumiem, pieņemot, ka tie var veikt uzņēmējdarbību visās iespējamās uzņēmējdarbības formās, ka viņiem var mainīties apgrozījums un izdevumi, darbinieku skaits un citi rādītāji. Aprēķināts, ka dažādās situācijās ir izdevīgas dažādas uzņēmējdarbības formas. Tika secināts, ka uzsākot uzņēmējdarbību ir svarīgi sastādīt biznesa plānu, pēc iespējas precīzāk prognozēt ieņēmumus un izdevumus. Izstrādāti priekšlikumi jauniem uzņēmējiem - kādā situācijā kādai uzņēmējdarbības formai dot priekšroku. Tika konstatēts, ka katra situācija ir individuāla, un nav iespējams izstrādāt universālo formulu uzņēmējdarbības formas izvēlei. Izpētītas visas iespējamās mazās uzņēmējdarbības formas, noteiktas katras formas priekšrocības un trūkumi. Izpētīts jaunais mikrouzņēmumu nodoklis, noteiktas situācijas, kad tas var būt izdevīgs vai neizdevīgs. Darbs sastāv no 81 lappusēm, tajā ir ievietotas 9 tabulas, pielikumu darbam nav. Informācija iegūta lielākoties no normatīvajiem aktiem, izmantojot, galvenokārt, interneta resursus. Atslēgas vārdi: saimnieciskā darbība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants, mikrouzņēmums.
Atslēgas vārdi saimnieciskā darbība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants, mikrouzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā economic activity, Limited Liability Company, sole proprietor, microenterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 13:28:54