Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Efektivitātes rādītāju izpēte uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Performance Indicators of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
Recenzents Lekt., Dr.oec. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Efektivitātes rādītāju izpēte uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt efektivitātes rādītājus uzņēmējdarbībā. Darba apjoms ir 59 lapaspuses, darbā ir aplūkotas 25 tabulas un 29 attēli un izmantoti 19 literatūras avoti, darbs sastāv no divām daļām. Analītiskā apskata daļa ietver sevī 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta efektivitātes būtība, tās iedalījums, ietekmējošie faktori. Otrajā daļā tiek aprakstīti uzņēmējdarbības resursu veidi, to nozīme uzņēmuma darbībā. Trešā nodaļa veltīta rādītāju apskatei, kas ietekmē uzņēmuma efektivitāti. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodāļā tiek raksturots uzņēmums SIA Baltā aptieka I.K.. Otrajā nodaļā tiek analizēti uzņēmuma apgrozāmie un pamatlīdzekļi. Trešajā daļā apskatīta darba resursu izmantošana uzņēmumā. Ceturtajā nodaļā tiek sniegts uzņēmuma rentabilitātes novērtējums. Piektā nodaļa veltīta uzņēmuma saimniecisko darbības rādītāju salīdzināšanai, kā arī tiek piedāvāts kā paaugstināt uzņēmuma efektivitāti. Bakalaura darba nobeigumā tiek formulēti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, materiāltehniskie resursi, darba resursi, finanšu resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, materially resources, working resources, financial resources
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 07:54:27