Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pašvaldības darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a municipality"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekts ir par pašvaldībām aktuālu tēmu pašvaldības pilnveidošana. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot pašvaldības darbību. Darba uzdevumi : 1)apkopot informāciju par pašvaldību, tās iedzīvotājiem; 2)sastādīt pašvaldības izdevumu un ieņēmumu analīzi; 3)izveidot uzņēmuma SVID analīzi, noteikt problēmas un draudus; 4)noteikt ceļu stāvoklī pašvaldībā, to izmaksas un dot priekšlikumus ceļa uzlabošanā; 5)izstrādāt produkcijas noieta projektu; 6)izveidot mūzikas skolas projektu; 7)izveidot prognozi iedzīvotāju skaitam nākotnē; 8)parādīt darbinieku datu bāzi; 9)Novērtēt dabas apstākļu un resursu riskus, un izdomāt ieteikumus to novēršanai; 10)Izdarīt secinājumus, un izteikt priekšlikumus situācijas uzlabošanai pašvaldībā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: projekta un grafiskās daļas. Projekta daļa sevī aptver analītisko, projekta aprēķinu, tehnoloģisko, darba un dabas aizsardzības daļu, grafisko daļu. Analītiskajā daļā ir parādīts Apes novada budžets no 2008.gada līdz 2010.gadam, kā arī speciālais budžets. Tiek arī uzskaitītas pašvaldības stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī tiek noteiktas galvenās pašvaldības problēmas. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāts projekts par pašvaldības ceļu uzlabošanu un uzturēšanu, tiek parādīts jauns veids kā uzlabot ceļa segumu. Tiek izveidots dabīgās sulas darbnīcas projekts, kuras rezultātā notiek produkcijas noiets. Tiek izveidots mūzikas skolas projekts, kuras pamatā ir bērni vecumā no 4 mēnešiem līdz 6 gadiem. Diplomprojekta nobeigumā apkopoti autores secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Apes novada pašvaldības pilnveidošanai. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 79 lpp, tajā ir 5 nodaļas. Teksts papildināts ar 25 attēliem un 25 tabulām. Darba tapšanā izmantoti 24 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Pašvaldības darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance enhancement project for a municipality
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 12:28:18