Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nodokļu maksātāju statusa maiņas ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "Economic Justification of Tax-payer Status Change"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Anotācija Bumbure A. Nodokļu maksātāja statusa maiņas ekonomiskais pamatojums: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītāja Gaile-Sarkane E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 68 lpp. Bakalaura darbu izstrādājusi Aija Bumbure. Darba zinātniskā vadītāja ir RTU profesore Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane. Bakalaura darba temats - „Nodokļu maksātāja statusa maiņas ekonomiskais pamatojums”. Kopējais darba apjoms ir 68 lpp. Dažādi dati un aprēķini iekļauti 18 tabulās. Vizuāla priekšstata radīšanai autore ievietojusi 21 attēlu. Izmantojot tādus materiālus kā Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, statistikas datubāzes dati, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, uzņēmējsabiedrības nepublicētie materiāli, kā arī elektroniski resursi, autore izstrādājusi bakalaura darba divas galvenās daļas – analītiskā apskata daļu un pētījumu un aprēķinu daļu. Analītiskā apskata daļā apkopota uzņēmējdarbības un nodokļu teorētiskā bāze, to regulējošā likumdošana, kā arī iekļauti būtiskākie jaunizveidotā likuma „Par mikrouzņēmumu nodokli” nosacījumi. Pētījumu un aprēķinu daļā salīdzināti uzņēmuma ekonomiskie rādītāji atkarībā no tā nodokļu maksātāja statusa. Analizēts mikrouzņēmumu nodokļa sadalījums valsta budžetā, nodokļa apjomu ietekmējošie faktori un veikts pētījums uzņēmumos, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli vai plāno to darīt. Būtiskākās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa priekšrocības, kā arī tā trūkumi apkopoti, lai sniegtu galējos secinājumus un izvirzītu attiecīgus priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Nodokļi Mikronodoklis MUN VSAOI
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Micro-enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 11:43:34