Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Rīgas TEC-1 siltuma akumulācijas iespēju izpēte "
Nosaukums angļu valodā "Research of heat storage possibilities in TEC-1 Riga"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Bolonina
Recenzents A.Žandeckis
Anotācija Bakalauradarbatēmair "Rīgas TEC-1 siltumaakumulācijasiespējuizpēte". Darbamērķis analizētoptimālākasakumulācijassistēmasieviešanasiespējasRīgas TEC-1, noteikttāsparametrus, ietekmiuzstacijas darbības efektivitātiunietekmiuzvidi. BakalauradarbateorētiskajādaļāapskatītiRīgascentralizētāssiltumapgādessistēmaunkonkrētiRīgas TEC-1. Apskatītasarīcitasiespējamasakumulācijassistēmas, Eiropasvalstusiltumaakumulācijaspieredze un stratifikācijasjautājumssiltumaakumulācijasietvaros. Darbapraktiskajādaļāirapskatītisiltumaakumulācijastvertnes darbības režīmi, analizētisiltumzudumiuntassamazināšanasiespējas. Izanalizētaiespējamasiltumaakumulācijassistēmasoptimizācijaarstratifikācijaspaņēmienu, kaarīaprēķinātaakumulācijasietekmeuzemisijudaudzumuatmosfērā un stacijasefektivitātesizmaiņas. Galvenieinformācijasavoti Latvijasunārvalstuzinātniskāliteratūra, internetaresursi. Bakalauradarbssastāvno 4 nodaļāmunliteratūrassaraksta. Darbsuzrakstītslatviešuvalodā, ietver 64 lapaspusesteksta, 38 attēlus, 13 tabulas, 27 literatūrasavotusun 1 rasējumus.
Atslēgas vārdi siltuma akumulācija Fainziļbergs Rīgas TEC-1 ūdens stratifikācija centralizēta siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā heatstoragestratificationFainzilberg CHP Riga TEC-1 districtheating Alena Bolonina
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 22:20:47