Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Valsts iestādes personālvadīšanas procesa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Human Resource Management in a State Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.oec. D.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta autore: Sandra Emīlija Dementjeva Diplomprojekta vadītājs: Gunta Maurāne, RTU prakt.doc., Mg.biol. Diplomprojekta tēma: Valsts iestādes personālvadīšanas procesa pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 62 lapas; darbā iekļautas 20 tabulas, 35 attēli un 4 formulas, darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. MK likumi, nepublicētie Valsts probācijas dienesta materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta analīze par Personālvadības un lietvedības nodaļas darbu. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti Personāla adaptācijas projekts, Personāla motivēšanas projekts un Personāla apmācības projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta datorprogrammas DoxLogix pielietojums, Kvalitātes vadības sistēmas pielietojums un Personāla uzskaites datorprogrammas pielietojums. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības darbība Nodrošinājuma nodaļā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dementjeva, S. E. Valsts iestādes personālvadīšanas procesa pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 62 lpp.
Atslēgas vārdi Valsts iestādes personālvadīšanas procesa pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Human Resource Management in a State Institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 11:16:58