Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektriskā tīkla objektu apkalpošanas principi un to optimizācijas virzieni"
Nosaukums angļu valodā "Operational service principles and optimization course of power network objects in Latvia"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Šajā maģistra darbā aprakstīti elektrisko tīklu objektu apkalpošanas principi, kā arī elekttroenerģētiskā loka pārvades tīklu operatoru kopdarbība. Darbā ir apskatīti faktori un nosacījumi, pēc kuriem tiek realizētas pārvades tīklu pilnveidošanas darbu optimizācija un modernizācija. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek parādīta „Latvenergo” koncerna struktūra, tā funkcijas, atbildība un pienākumi, ka arī darbība elektroenerģijas tirgus apstākļos. Darbā otrājā nodaļā ir apskatīti apkalpošanas funkciju sadalījuma principi Latvijas energosistēmā: augstsprieguma tīklos, sadales tīklos un elektrostacijās. Darba trešajā nodaļā ir apskatīti augstsprieguma iekārtas apkalpošanas principi un Latvijas elektrisko tīklu sadalījuma apkalpošanas zonas pēc teritoriāla principa. Maģistra darba ceturtajā nodaļā ir apskatīti pārvades sistēmas vadības principi starp Baltijas valstīm, Krieviju, Baltkrieviju un Eiropas valstīm. Maģistra darba piektajā nodaļā izanalizēts pārvades tīkla objektu esošais stāvoklis un veikts ekonomiskais aprēķins apakšstaciju iespējāmo rekonstrukciju kapitālieguldījumiem un atmaksāšanas laikiem. Darbā veikti secinājumi par maģistra darba izpētītām tēmām. Maģistra darbs satur 90 lpp teksta, tajā skaitā 21 attēlus, 6 tabulas un izmantoto informācijas avotu sarakstu ar 30 informācijas avotiem .
Atslēgas vārdi Pārvades tīklu operators, energosistēma: augstsprieguma un sadales tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Transmission networks operators, electrical supply systems: high-voltage and distributional network
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 21:50:30