Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu vadības problēmas jauna produkta izstrādē"
Nosaukums angļu valodā "Project management problems in new product development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Maģistra darba analītiskā daļā tiek analizētas jauna produkta izstrādes problēmas, pamatojoties uz iekšzemes un ārzemju literatūras izklāsti. Tiek analizēti jauna produkta izstrādes etapi, kā arī jauns produkts no projekta vadības puses. Tiek veikta jauna produkta izstrādes efektivitātes analīze Latvijā, tiek salīdzinātas pētniecības un attīstības izdevumi dažādās Eiropas Savienības valstīs, izpētīta Latvijas inovatīva attīstība, ka arī apkopota informācija par vairākiem pētījumiem, kuri bija veikti ar mērķi noskaidrot pastāvošās jauna produkta izstrādes problēmas. Analītiskās daļas beigās, tika atrastas četras jauna produkta izstrādes problēmu grupas: problēmas saistītas ar finansējuma trūkumu, darbinieka kvalifikācijas un pieredzes trūkums, mārketinga stratēģijas izstrādāšanas problēmas, informācijas trūkums. Maģistra darba teorētiskā daļā tiek analizētas trīs agrīnajā stadijā uzņēmējdarbības uzsākšanas koncepcijas, pamatojoties uz kurām tiek piedāvāts jauna produkta izstrādes modelis, kas paredz vēl pirms produkta ieviešanas etapa izpētīt visas četras analītiskajā daļā noskaidrotās problēmas. Jauna produkta izstrādes modelis sastāv no 3 sastāvdaļām: produkts, cilvēki, kapitāls, kuras ietekmē viens uz otru, veidojot jauna produkta projektu. Projekts tiek virzīts uz klientu. Modelī tiek parādīta arī savstarpēja ietekme no projekta veidojošam sastāvdaļām uz klientu un otrādi. Teorētiskajā daļā tiek piedāvāts arī jauna produkta pirmsizstrādes mehānisms, kas ar jautājumu palīdzību analizē, vai uzņēmumam ir visi resursi priekš jauna produkta izstrādes. Efektīvākai jauna produkta projektu vadīšanai tiek piedāvāts izmantot kritiska ceļa metodi. Maģistra darba zinātniski praktiskā daļā tiek analizēts konkrēts telekomunikācijas uzņēmuma produkts – augstas izšķirtspējas digitālā televīzija. Tiek veikta esošo augstas izšķirtspējas digitālās televīzijas klientu aptauja, ar mērķi noskaidrot pastāvošās problēmas. Pēc aptaujas analizēs tiek noskaidrotas sešas produkta problēmu sfēras: kanālu skaits, darbinieku kompetence, informācijas nodošana klientiem, patērētāju vēlmju izpēte, tehnisko bojājumu novēršana, darbinieku pieejamība. Lai varētu pārbaudīt teorētiskā daļa izstrādāta modeļa efektivitāti, telekomunikācijas nozares ekspertiem tiek piedāvāts pēc Delfi metodes aizpildīt anketu par augstas izšķirtspējas produktu, kura bija izstrādāta pamatojoties uz autora piedāvāta jauna produkta izstrādes modeļa. Pēc ekspertu atbilžu analīzes autore secināja, ka visas konstatētas ar klientu aptauju problēmas, eksperti paredzēja vēl produkta izstrādes etapā. Līdz ar to tika apstiprināta izvirzīta hipotēze un ir sasniegts maģistra darba mērķis. Maģistra darbs satur 5 tabulas un 31 attēlu. Darbā ir izmantoti 40 literatūras avoti. Maģistra darba apjoms ir 97 lappuses, ka arī 4 pielikumi uz 9 lappusēm.
Atslēgas vārdi Jauna produkta izstrāde, projektu plānošanas metodes, uzņēmējdarbības uzsākšanas koncepcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā New product development, project planning techniques, business start-up concepts
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 18:58:47