Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mikrouzņēmuma statusa ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitātēm un to novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Impact of microenterprise status on business activities and their evaluation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Armands Lipsts Bakalaura darba vadītāja: Prof. Nataļja Lāce, Bakalaura darba tēma: Mikrouzņēmuma statusa ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitātēm un to novērtējums. Bakalaura darba apjoms: darbs sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 11 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie avoti: 14 avoti latviešu valodā, 4 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpēte to negatīvo un pozitīvo aspektu analīze uz uzņēmējdarbības aktivitātēm. SIA Financial Advisors vēsturisko un plānoto finanšu datu novērtējums un likuma ietekme uz plānotajām uzņēmuma uzņēmējdarbības aktivitātēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lipsts, A. Mikrouzņēmuma statusa ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitātēm un to novērtējums: Bakalaura darbs Vadītājs Lāce N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011.-57.lpp
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma statusa ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitātēm un to novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of microenterprise status on business activities and their evaluation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 10:44:01