Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Valsts aģentūras personāla meklēšanas un atlases projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Recruitment in a State Agency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Dr.oec. A.Sarnovičs
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Ilze Kaufelde Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: „Valsts aģentūras personāla meklēšanas un atlases projekts”. Diplomprojekta apjoms: 67 lapas; darbā iekļautas 10 tabulas, 19 attēli un 4 formulas; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 19 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, zinātniskā literatūra, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par Aģentūras vēsturi, darbības aprakstu un struktūru, personāla sastāvu un kustību, personāla meklēšanas un atlases procesiem. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts Kompetenču modeļa izstrādāšanas projekts, darbinieku meklēšanas projekts un darbinieku atlases projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika analizēts esošais Aģentūras pieteikumu reģistrs un izstrādāts jauns. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzība Aģentūras darbā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kaufelde, I. Valsts aģentūras personāla plānošanas un atlases projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 67lpp.
Atslēgas vārdi Valsts aģentūras personāla meklēšanas un atlases projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Personnel Recruitment in a State Agency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 08:54:48