Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma “Drogas” finansiālā stāvokļa pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Financial Position Improvement Possibilities at the Enterprise “Drogas” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Jebkuras valsts tautsaimniecības pamatā ir uzņēmējdarbība. Katram uzņēmuma ir savi mērķi un savs darbības virziens, taču jebkurš uzņēmums valsts ekonomikai dod savu pienesumu. Pienesumu var palielināt izpētot uzņēmuma stāvokli, atklājot problemātiskās vietas un nosakot pilnveidošanas iespējas. To var panākt ar finanšu analīzes metodēm, nosakot uzņēmuma rentabilitāti, likviditāti un aktivitātes rādītājus. Diplomdarba nosaukums ir Uzņēmuma Drogas finansiālā stāvokļa pilnveidošanas iespējas. Darba mērķis ir ,uz AS Drogas gada pārskatu datu pamata, raksturot un analizēt AS Drogas finansiālo stāvokli, kā arī noteikt tā pilnveidošanas iespējas. Darba objekts ir uzņēmumu finanšu analīze. Darba priekšmets ir AS Drogas finansiālie rādītāji. Darbā risinātie uzdevumi: 1. Izpētīt finanšu analīzes jēdzienu, mērķus un funkcijas; 2. Apkopot informāciju par finanšu analīzē pielietojamām metodēm; 3. Raksturot AS Drogas uzņēmumu; 4. Veikt uzņēmuma finanšu analīzi; 5. Uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus AS Drogas finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Par pamatu diplomdarba izpētei ir ņemts AS Drogas uzņēmums, jo tas ir vadošais uzņēmums kosmētikas un sadzīves preču mazumtirdzniecībā. Darbā izmantoti AS Drogas 2008.gada un 2009.gada finanšu analīzes informācijas avoti un to rādītāji. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 4 daļām, 67 lapām. Pirmajā daļā tiek pētītas finanšu analīzes funkcijas, mērķi un principi, kā arī noteikta tās loma uzņēmējdarbībā. Otrajā daļā tiek pētītas finanšu analīzes metodes, liekot uzsvaru uz horizontālo un vertikālo analīzi, kā arī uz koeficientu metodi. Tiek noteiktas arī katras metodes nozīmīgums un iespējamie trūkumi. Trešajā daļā tiek aprakstīts nodokļu jēdziens un funkcijas, jo valsts nodokļu politika var ietekmēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā pilnveidošanas iespējas. Ceturtajā daļā tiek pētīts uzņēmuma AS Drogas darbības virziens un kā tas ir attīstījies kopš darbības uzsākšanas. Tiek analizēta uzņēmuma bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins, noteikti rentabilitātes, likviditātes un aktivitātes rādītāji, lai konstatētu uzņēmuma finansiālo stāvokli un piedāvāt uzņēmuma pilnveidošanas iespējas. Darbā ir 35 formulas, 26 tabulas, 7 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Finanšu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 19:18:30