Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas komercbanku kredītpolitikas analīze”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of credit policy of commercial banks in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Anotācija Anotācija Latvijas uzņēmumiem pakāpeniski iesaistoties globālajā konkurences cīņā, nenoliedzami aktualizējas.jautājums par uzņēmuma sekmīgu attīstību, kas ietver sevī uzņēmuma paplašināšanu, jaunu modernu tehnoloģiju iegādi ut.t. Lai uzņēmums varētu veiksmīgi attīstīties, tam ir vajadzīgi lieli naudas resursi. Vitālija Jaskiļeviča izvēlētā tēma par Latvijas komercbanku kredītpolitiku ir aktuāla, jo uzņēmējdarbība var veiksmīgi attīstīties galvenokārt izmantojot aizdevumu resursus, bet lai ņemtu bankā aizdevumu, vispirms ir jāizprot bankas kreditēšanas politika. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz Latvijas komercbanku datu analīzi izstrādāt priekšlikumus banku kredītpolitikas pilnveidošanai.. Darba pirmā nodaļā autors aplūkoja banku kredītpolitikas teorētiskus aspektus: banku kredītpolitikas būtību, banku kredītpolitikas struktūru, banku kredītpolitikas pamatprincipus, banku kredītpolitikas izstrādāšanu. Otrā nodaļā autors izanalizēja bankas kredītpolitiku. Autors izanalizēja Latvijas komercbanku pēdējo trīs gadu statistiku par kopējo kredītportfeli. Autoram ir aplūkota Latvijas Komercbanku kredītu piešķiršanas politikaun analizēta trīs lielāku Latvijas Komercbanku kredītu izsniegšana. Darba autors ir izvēlējusies trīs lielākus bankus Latvijā: Swedbank, SEB banku un DnB NORD banku, izpētījusi tās kreditēšanas politiku, kā arī salīdzinājusi pēdējo trisgadu finansu pārskatu rezultātus kredītu izsniegšanā, jo pēc tā cik strauji pieaug pieprasījums pēc kredītiem, autors uzskata ka var secinat par Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeņa celšanos, uzņēmējdarbības attīstību, un līdz ar to arī par Latvijas ekonomisko izaugsmi. Autors izanalizēja un salīdzināja trīs banku kredīta sadalījumus pa nozarēm, izpētīja bankus kredītportfeļa novērtēšanu ar koeficientu metodi. Secinājumos autors izanalizēja secinājumus par Latvijas Komrecbanku kredītpolitiku un dod priekšlikumus tās pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 71 lpp., 10 attēliem, 23 tabulām.
Atslēgas vārdi „Latvijas komercbanku kredītpolitikas analīze”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Analysis of credit policy of commercial banks in Latvia”
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 11:48:44