Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības analīze un pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Improvement of Social Insurance System"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs T.Vanaga, RTU lektore
Recenzents I.Bahanovska, VID nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumus sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildus izdevumiem sakarā ar bērna kopšanu un sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Diplomdarba pētījuma objekts ir sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Pētījuma priekšmets ir sociālās apdrošināšanas sistēmas analīze un pilnveidošanas iespējas Latvijā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību un izanalizēt pilnveidošanas iespējas. Lai sasniegtu nepieciešamo darba mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus: izskatīt sociālās apdrošināšanas darbības pamatprincipus; noteikt sociālās apdrošināšanas sistēmas īpatnības Latvijā; izzināt sociālās apdrošināšanas būtību un veidus; izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem; aplūkot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras funkcijas un darbību; veikt valsts speciālā budžeta izdevumu un ienākumu analīzi; noskaidrot sociālās apdrošināšanas likmes Eiropas Savienībā. Diplomdarbs ir sadalīts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā autore apskata sociālās apdrošināšanas būtību un tas darbības pamatprincipus. Turklāt šajā nodaļā ir izskatīti sociālās apdrošināšanas iemaksu maksātāji un objekts, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījums pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem. Otrajā nodaļā aprakstīts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas process un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība. Tāpat šajā nodaļā ir analizēts speciālais budžets un pensiju sistēma Latvijā. Trešajā nodaļā ir aprakstīta sociālās apdrošināšanas sistēma Eiropas Savienībā, ir izanalizētas valsts sociālās apdrošināšanas likmes Eiropas Savienības valstīs. Turklāt ir izpētīta Latvijas Republikas līguma piemērošana par sadarbību sociālās drošības jomā ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, 66 lapas pusēm, 29 attēliem un 8 tabulām.
Atslēgas vārdi Sociālās apdrošināšanas sistēma darbība analīze pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis Improvement Social Insurance System
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:28:45