Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Darba samaksas organizācijas projekts Latvijas novada pārvaldē"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Wage System Organization in a Latvian District Municipality"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents MBA D.Aramina
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Līva Tihovska Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Darba samaksas organizācijas projekts Latvijas novada pārvaldē. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 26 tabulas, 19 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumdošanas normatīvie akti, uzņēmuma nepublicētie materiāli, elektroniskie resursi, metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai, speciālā literatūra personāla vadīšanas jomā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: projekta Analītiskajā daļā ir izpētīta Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes darbība, struktūra, personāla skaits un kustība. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti kritēriji amatu izvērtēšanai, noteikti algu koeficienti un aprēķinātas mēnešalgas, izveidots darbinieku darba novērtēšanas plāns, lai noteiktu, kuriem darbiniekiem izmaksāt piemaksu. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstītas pārvaldes darbībā izmantojamās datorprogrammas, izstrādāta darbinieku samaksas uzskaites sistēma. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīta darba aizsardzības sistēma pārvaldē, noteikti darba vides riska faktori un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2012. gadam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Tihovska, L. Darba samaksas organizācijas projekts Latvijas novada pārvaldē: Diplomprojekts Zinātn. vadītāja: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 68 lpp.
Atslēgas vārdi Darba samaksas organizācijas projekts Latvijas novada pārvaldē.
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for the organization of salaries at a public administration of a region of Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 17:09:21