Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "3D modelēšanas metodes un problēmas"
Nosaukums angļu valodā "3D modeling methods and problems"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Štrauhmanis Jānis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir „3D modelēšanas metodes un problēmas”. Maģistra darba izstrādes gaitā bija: realizēta NURBS līkņu un virsmu dažu aspektu un priekšrocību analīze; veikts 3D modelēšanas pamattehnoloģiju apskats: konstruktīvā stereometrija (Constructive Solid Geometry), netiešās virsmas (Implicit Surfaces) un apakšvienības virsmas (Subdivision Surfaces); veikta mūsdienīgo 3D datu, kas izmantojami reālistisko augstprecizitātes trīsdimensiju modeļu izveidošanai, pamattavotu izpēte; aprakstīta mūsdienīgās 3D lāzerskenēšanas datu apstrādes un trīsdimensiju modelēšanas programma Geomagic Studio 12; apskatītas galvenās kiber-pilsētu ģenerēšanas tehnoloģijas, to aktualitāte un pielietošanas iespējas; veikts atklātās grafiskās bibliotēkas OpengGL īss raksturojums, aprakstīta šīs specifikācijas loma virtuālo telpisko modeļu izveidošanas procesā un ar OpengGL palīdzību realizējamas iespējas. Bija konstatēts, ka primārais konkrētās 3D modelēšanas tehnoloģijas izvēles iemesls ir atkarīgs no risināma uzdevuma, izvirzītas gala modeļa precizitātes, operatora (projektētāja) spējām, programmatūras, datu apstrādes sistēmas fizikālās daļas, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi jeb aparatūras (hardware), tās drošuma, t.i. spējas darboties noteiktu laika periodu bez bojājumiem. Sekundārais faktors, kas ietekmē lietotnes izvēli, ir jebkura projekta finansiālā puse. Maģistra darba izstrādes ietvaros bija realizēta tās praktiskā daļa- inženierprojekta. Inženierdaļas mērķis: Cēsu pilsdrupu Ziemeļu korpusa un Mestra telpas, kas atrodas šīs būves augšdaļā 3D modeļu izveide Geomagic Studio 12 vidē, NURBS un citu algoritmu izmantošanas iespējas, veicot 3D lāzerskenēšanas datu apstrādi, kas iegūti skenējot pilsdrupu akmens virsmas ERAF projekta realizācijas ietvaros 2008.gadā. Inženierprojekta izstrādes gaitā bija izstrādāts un sniegtas rekomendācijas, kas palīdz labāk un efektīvāk strādāt ar šāda veida 3D modeļiem, realizētas dažādas analīzes (standartnoviržu 3D analīze, uzkonstruēts uzlabošanas algoritmu efektivitātes korelācijas modelis, veicot mesh virsmu apstrādi u.c.); apskatītas trīsdimensiju modeļu eksportēšanas iespējas citās programmās (gan poligonālo mesh, gan NURBS virsmu fāzē), viena no tām ir Autodesk 3ds Max 2011 x64, izmēģinājuma versija, ko atbalsta studentu apmācības centrs Autodesk Education Community. Maģistra darbs sastāv no 189 lappusēm, ar 168 attēliem, 7 tabulām, 1 pielikuma. 6
Atslēgas vārdi 3D modelēšana, 3D modeļi, metodes, problēmas, NURBS
Atslēgas vārdi angļu valodā 3D modeling, 3D models, methods, problems, NURBS
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 16:41:18