Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project to improve working capital usage "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta temats ir Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Projekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma SVID, finansu un apgrozāmo līdzekļu analīze, kuras rezultāti tika izmantoti problēmu konstatēšanā un priekšlikumu izvirzīšanā. Projekta aprēķinu daļā tika prognozēti uzņēmuma darbības rezultāti 2011. gadam, ar kuru palīdzību tika optimizēts apgrozāmā kapitāla cikls, kā arī optimizēti gatavās produkcijas krājumu apjomi, izmantojot franšīzes, mārketinga un e-veikala darbību, piedāvātas debitoru parādu iekāsēšanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā ar programmas ecBuilder Pro palīdzību tika izstrādāts uzņēmuma e-veikals, kas tiks izmantots kā papildus līdzeklis uzņēmuma krājumu samazināšanā. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikta uzņēmuma darba vides un riska faktoru analīze, kā arī izstrādāts pasākumu plāns darba apstākļu uzlabošanai. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātas shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai labāk atspoguļotu darbā izvirzītos priekšlikumus. Darba apjoms ir 82 lapa, kurā ir 20 tabulas un 44 attēli.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie līdzekļi, krājumi, debitoru parādi, nauda.
Atslēgas vārdi angļu valodā Working capital, stocks, debts, cash.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 23:44:30