Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas publiskajos peldbaseinos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Alternative energy use possibilities in public swimming pools in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs S.Valtere
Recenzents M.Gedrovičs
Anotācija Maģistra darba „Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas publiskajos peldbaseinos Latvijā” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta otrā kursa students Toms Tinkuss. Maģistra darba mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumu īstenošanas un alternatīvo energoapgādes risinājumu izmantošanas iespēju novērtējumu publiskajos peldbaseinos Latvijā. Darba uzdevumi ir literatūras analīze, esošās situācijas novērtējums,metodoloģijas izstrāde un aprēķinu veikšana energoefektivitātes pasākumu un alternatīvo energoapgādes risinājumu novērtēšanai publiskajos peldbaseinos, kā arī to oglekļa dioksīda emisiju aprēķināšana. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, 12 apakšnodaļām un secinājumiem. Teorētiskajā daļā tiekaprakstītapeldbaseina sistēma, energoefektivitātes pasākumi un energoapgādes alternatīvas. Pētnieciskā daļā sniegts metodoloģijas apraksts un esošās situācijas novērtējums, kā arī veiktiaprēķini un to analīze. Darbaapjoms ir 76 lpp., tajā tiek izmantotas 18 tabulas, 56 attēli, 4 pielikumi un 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi peldbaseins, energoefektivitāte, alternatīvie enerģijas avoti
Atslēgas vārdi angļu valodā swimming pool, enrgy efficiency, alternative energy sources
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2011 14:11:41