Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības problēmas un risinājumi tirdzniecības nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Problems and Solutions of Personnel Management in Trade Industry"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Darbs tika izstrādāts ERASMUS programmas ietvaros, saskaņā ar Tallinas Tehnisko Universitāti, izmantojot to resursus un akadēmiska personāla palīdzību. Kā arī par izmantojamiem resursiem var minēt arī RTU zinātniskās bibliotēkas pieejamos materiālus un resursus, periodiskus izdevumus. Lai saņemtu jaunāko informāciju un atvieglotu materiāla meklēšanu, tiek izmantoti arī elektroniskie resursi. Darbā tiek pētīta, sistematizēta un izskatīta tāda nozare kā cilvekresursu vadīšana , kura ir apskatīta tirdzniecības sektorā. Cilvēkresursu vadīšanai te ir dažas īpatnības, kurus jāņem vērā, apskatot šo aspektu. Tādas definīcijas kā globalizācija, procesu menedžments un uz vērtībām balstīts menedžments dominē pašreizējā diskusijā par vadību mazumtirdzniecības uzņēmumos. Populārākas kļūst arvien atziņas, ka cilvēki ir viens no uzņēmuma galvenajiem aktīviem. Tirdzniecība nozīmē strādāt un apkalpot klientus tieša, personiska veidā. Tas pieprasa īpašo darbību plānu no mazumtirdzniecības uzņēmumiem lai apmierinātu prasības arvien labāk informētus un izsmalcinātus patērētāju. Ņemot vērā gan politiskas gan starptautiska konteksta izmaiņas, ir ļoti svarīgi nodarbināt pareizos cilvēkus, lai uzņēmums būtu veiksmīgs un ilgtspējīgs. Daudzi uzņēmumi par primāro liek peļņas sasniegšanu , upurējot darbinieku intereses . Pēc recesijas laikiem vadība ir pieradusi maksimāli noslogot darbiniekus par minimālāko iespējamo atalgojumu. Augsts bezdarba līmenis ir novedis pie katastrofālām bailēm zaudēt darbu un darbinieku fenomenālās iecietības. Pakāpeniski ekonomiskai situācijai nonākot kaut cik stabilā stāvoklī, darbinieki redz vairāk iespējas un perspektīvās, tāpēc nav tik viegli eksplotējami. Rodas izvēles brīvība un prasības pret darba dēvēju palielinās. Tika veikts pētījums Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā par cilvēkresursu vadīšanas politiku mazumtirdziniecības uzņēmumā . Pētījumā priekšmets bija darbinieku viedoklis par šo interesējošo aspektu. Pētījuma objekts - uzņēmuma darbinieki, kuru kopējais darba stāžs ir vairāk par 3 mēnešiem Par maģistra darba novitātes elementiem var minēt : 1) Tika izstrādāta mazumtirdzniecības nozares specifikas definīcija Latvijā. Līdz šim pētījumi šajā nozarē nebija veikti, problēmas nebija definētas. Maz skaitlī arī pasaules praksē eksistē literatūra, kas attiecās pie sektoru specifikas cilvēkresursu vadīšanā. Un arī no šiem avotiem vairākums pētījumu tika veikts tieši ražošanas nozarē. Tika izpētīta nozares specifika pēc teorētiskiem avotiem pasaules praksē un arī veikts pētījums tirdzniecības uzņēmumā, kā arī apsekoti statistiskie dati, kurus var attiecināt pie cilvēkresursu vadīšanas nozari. Diemžēl pārsvarā šajos pētījumos Latvijas respondenti arī nepiedalījās. Tā kā Latvijā diezgan liela daļa no iedzīvotāju strādā tieši servisa nozarē, kas ātri attīstās, tirdzniecības nozare tiks izpētīta tālāk un precīzāk. 2) Tika izstrādāta negatīvās motivācijas sistēmas ietekmes metodika uz darbinieku darba efektivitāti. Pēdējā laikā pasaules praksē negatīvās motivācijas sistēmas tik uztvērtas ar ļoti lielu piesardzības jo valda humānistiska koncepcija (darbiniekus vajag atbalstīt, premēt un visādi apbalvot, lai dabūtu tos strādāt). Autore savā darbā izpētīja un pierādīja sodu un sankciju sistēmas efektivitāti tirdzniecībā. 3) Tika izstrādāta darbinieku pārmaiņu pretestības minimizēšanas metoloģija tirdzniecībā. Pēc recesijas grūtajiem laikiem lai izdzīvotu, daudziem uzņemumiem bija jāveic pārmaiņas savā organizācijas darbībā. Bet nestabila situācija darba tirgū darbinieki baidās no pārmaiņām, jo gaida no tiem tikai sliktāko. Pārmaiņu vadīšanas zinātnes specifika nav īpaši izpētīta Latvijā, vēl jo mazāk pētījumu ir veikti tirdzniecības nozarē. Uzņēmumiem, kas gribēs būt sekmīgi un pielāgoties jaunajam tirgum, jābūt mobiliem un elastīgiem. Darba praktiskā nozīme ir strauji mainīgāsbet vāji izpētītā nozares teorētiskās bāzes izveidošana un jauni pieeju izskatīšana un aprovēšana.
Atslēgas vārdi personāla vadīšana, tirdzniecība, pārmaiņu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā HR, retail, change management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 15:55:16