Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Viesnīcas „Radisson BLU” attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development project for the hotel "Radisson BLU"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekta tēma : Viesnīcas Radisson BLU attīstības projekts. Diplomprojekts izpildīts latviešu valodā un tā apjoms ir 87 lapas. Tas sastāv no 5 daļām analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas vides aizsardzības daļa un grafiskā daļa, kurā ir 27 attēli, 24 tabulas, 4 formulas un 7 pielikumi, kā arī diplomprojekta izstrādāšanai ir izmantoti 21 bibliogrāfiskie avoti: latviešu un ārzemju autoru zinātniskā un metodiskā literatūra par mārketingu, finansēm, personāla vadību, motivāciju, interneta resursi un viesnīcas Radisson BLU Daugava informatīvie un nepublicētie materiāli. Pirmajā analītiskajā daļā ir apkopota tūrisma un viesmīlības darbība rezultāti par 3 gadiem, no 2007,gada līdz 2009.gada. Tiek aprakstīta viesnīcas darbība, ir izanalizēti viesnīcas konkurenti, cenu politika, SWOT-analīze, kā arī tiek aplūkoti stiprās, vajās, draudi un iespējās. Kā arī tiek aplūkoti viesu anketēšanas rezultāti, kas palīdz sekot līdz viesu apmierinātības līmenim, kā arī tiek aplūkots personāla apmierinātības līmenis. Pirmajā daļā tiek izanalizēts viesnīcas finansiālais stāvoklis. Pamatojoties uz veiktiem pētījumiem tiek izvirzīti 3 problēmas un problēmas risinājumu plāns. Otrajā projektu aprēķinu daļā tiek plaši aplūkoti izvirzītas pirmajā daļā problēmas un tas risinājumi. Tiek aplūkota personāla efektivitātes paaugstināšana, tai skaita darba ražīgumu paaugstināšana, personāla atlaišana, personāla apmierinātības līmeni paaugstināšana un motivācijas pastiprināšana. Kā arī tiek aplūkoti konkurētspējas paaugstināšanas faktori, izanalizēts viesnīcas konkurētspējās līmenis. Aprakstīti konkurētspējas paaugstināšanas iespējas ar jauno cenu paplašināšanu, jauno pakalpojumu piedāvājumu un reklāmas kompānijas. Kā arī tiek aplūkoti visi nepieciešami finansiālie ieguldījumi konkurētspējas paaugstināšanai. Beigās tiek aplūkota galīga prognozi uz nākamo laika periodu un aprēķināta Peļņas un Zaudējumu aprēķins, kā arī izvirzīti secinājumi. Trešajā tehnoloģiskajā daļā tiek noprognozēt viesnīcas Radisson BLU Daugava ieņēmumu izmantojot aditīvo modeli. Aditīvais modelis tiek izvēlēts, jo piestāv sezonas laiks (ziema, pavasaris, vasara, rudens). Prognozējot ieņēmumus, tiek aplūkota kļūdu varbūtība, kurā samazina prognozes precizitāti, bet prognozēšanas gaita tas kļūdas varbūtība bija maksimāli samazināta, lai precizēt šo ieņēmumu modeli. Ceturtajā darba un daba aizsardzības daļā tiek aplūkota viesnīcas vides aizsardzība. Darba un dabas vides aizsardzība ir viena no uzņēmuma prioritātēm. Uzņēmums nopietni attiecas uz šiem jautājumiem. Ja runāt par dabas vides aizsardzību, tad uzņēmuma vadība ļoti stingri seko, lai būtu izpildīti visi nepieciešami procedūras kuri attiecas pret dabas vides aizsardzību. Viesnīcā ir labi organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana. Kā arī ceturtajā daļa tiek novērtēti darba vides faktori un izveidots pasākumu plāns pēc riska faktoru samazināšanu. Piektajā grafiskajā daļa tiek iekļauti patstāvīgi veiktie darbi, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojektā nobeigumā, pamatojoties uz darba pētījumiem un analīzi ir apkopoti secinājumi par viesnīcas darbību, kā arī ir izvirzīti priekšlikumi turpmākai uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.
Atslēgas vārdi -
Atslēgas vārdi angļu valodā -
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 23:51:49