Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa kontroles analīze Valsts ieņēmumu dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Value Added Tax Control at State Revenue Service"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa kontroles analīze Valsts ieņēmumu dienestā”. Nodokļu kontrole ir viena no nodokļu administrēšanas funkcijām. Diplomdarba mērķis ir apskatīt Pievienotās vērtības nodokļa vēsturi, apskatīt pievienotās vērtības nodokļa būtību un jēdzienu, izpētīt nodokļu kontroles procesu, pievienotās vērtības nodokļa kontroles procesu un izanalizēt Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā pievienotās vērtības nodokļa kontroles procesu, sniegt tā vērtējumu un izvirzīt priekšlikumus tā attīstībai pilnveidošanai un uzlabošanai, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Diplomdarba mērķa sasniegšanai nepieciešams izvirzīt noteiktus uzdevumus: • apskatīt Pievienotās vērtības nodokļa vēsturisko attīstību un ieviešanu Latvijā; • apskatīt Pievienotās vērtības nodokļa būtību un jēdzienu; • apskatīt nodokļu kontroles veidus, mērķus un informatīvos avotus; • apskatīts Pievienotās vērtības nodokļa kontroles organizāciju un funkcijas; • izanalizēt Pievienotās vērtības nodokļa kontroles procesa rezultātus; • izanalizēt konstatēto risku īpatsvaru Datu ticamības novērtējuma nodaļā; • izanalizēt risku izvērtēšanas procesā veikto darbību skaitu Datu ticamības novērtējuma nodaļā. • sniegt secinājumus un priekšlikumus par Pievienotās vērtības nodokļa kontroles procesa uzlabošanu un pilnveidošanu . Pētījuma objekts - Pievienotās vērtības nodokļa kontrole Valsts ieņēmumu dienestā. Pētījuma priekšmets - Pievienotās vērtības nodokļa kontroles analīze. Autors darbā pierāda, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts un uzdevumi izpildīti. Nobeigumā doti secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmantot pievienotās vērtības nodokļu pārmaksu atmaksu administrēšanas procesu uzlabošanai. Darbu var izmantot, gan kā mācību līdzekļi, gan kā informatīvo materiālu nodokļu maksātāju informēšanai un izglītošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 sadaļām. Pirmajā un trešajā sadaļā ir 2 nodaļas un otrajā sadaļā 3 nodaļas. Kopējais lappušu skaits 61. Darbā iekļautas 2 tabulas un 29 attēli. Pievienots 1 pielikums, kurš papildina darba nodaļu ar uzskatāmiem materiāliem. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis nodokļa kontroles analīze Valsts Ieņēmumu Dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Value Added Tax Tax Control Revenue Service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:49:37