Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas zivjrūpniecības attīstības perspektīvas ES”
Nosaukums angļu valodā „Prospects for development of Latvian fishing industry in the EU”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.J. Saulītis
Recenzents Dr.oec. L. Krilovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Olga Hlopoka Maģistra darba nosaukums: Latvijas zivrūpniecības nozares attīstības perspektīvas ES Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Juris Saulītis, profesors, Dr. oec. Maģistra darba sastāvs: maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, kas iekļauj sevī 5 tabulas, 34 attēlus un 2 formulas. Maģistra darbā tiek izmantoti 35 informācijas avoti, 9 pielikumi. Maģistra darba struktūra: maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un no zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba pētījuma objekts: zivrūpniecības nozare Maģistra darba pētījuma priekšmets: Latvijas zivrūpniecības nozare Maģistra darba mērķis: izanalizēt zivrūpniecības nozares attīstību Latvijā un noskaidrot tās attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā. Maģistra darba metodes: maģistra darba izstrādē teorētiskajā daļā tiek izmantota monogrāfiskā metode. Darba analītiskajā un zinātniski praktiskajā daļā, tiek izmantotas ekonomiski matemātiskās pētīšanas metodes, tabulārā metode un grafiskā metode. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta zivrūpniecības nozares nozīme Latvijā un pasaulē. Izpētītas zivju pārstrādes metodes un galvenie veidi, kā arī tiek novērtēts Latvijas zivju krājumu stāvoklis Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. Otrajā darba daļā tiek analizēta zivrūpniecības nozare - zivju produkcijas ražošanas, patēriņa un realizācijas attīstības tendences. Zivju produktu ražošanas analīze ļauj novērtēt zivrūpniecības nozares attīstības pakāpi, kā arī noteikt nozares galvenās perspektīvas Latvijai Eiropas Savienībā. Trešajā darba daļā tiek apskatīta Latvijas zivrūpniecības attīstība un tās perspektīvas uz uzņēmuma SIA „Lilija” piemēra. Izanalizējot uzņēmuma SIA „Lilija” attīstības darbību un izejvielu iepirkuma cenas, tiek izstrādāts izmaksu modelis, kurš var tikt piedāvāts Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem (tai skaitā uzņēmumam SIA „Lilija”), lai tie uzlabotu savu darbību. Maģistra darbs ir noderīgs augstskolu studentiem, pasniedzējiem, ekonomistiem-pētniekiem un nozares uzņēmumu vadītājiem.
Atslēgas vārdi Latvijas zivrūpniecības nozare, zivju pārstrāde, zivju krājumi,
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian fishing reserves, Latvian fishing industry
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2011 17:37:57