Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas jomā izsniedzamo atļauju uzraudzība VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļā"
Nosaukums angļu valodā "Delivery Permission Control in Customs Field at SRS Customs Department in Latgale Customs Control Point Part"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs P.Brazevičs, VID Muitas parvaldes LMKPD MLKN
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs ar nosaukumu „Muitas jomā izsniedzamo atļauju uzraudzība VID muitas pārvaldes Latgales MKP daļā”, kura autore - Valentīna Vilmane. Darba zinātniskais vadītājs: P.Brazevičs – VID Muitas pārvaldes LMKPD MLKN vecākais muitas eksperts. Diplomdarba mērķis: izpētīt, kā muitas procedūras ar ekonomisku nozīmi ietekmē uzņēmējdarbības vidi un izteikt priekšlikumus izsniedzamo atļauju administrēšanā un uzraudzībā. Diplomdarbā tiek apskatītas iespējas, kā valsts var ietekmēt preču tirdzniecības un ražošanas procesu izaugsmi, izmantojot muitas procedūras ar ekonomisko nozīmi, kā arī tiek izpētītas problēmas muitas atļauju administrēšanas un uzraudzības jomā un to risināšanas iespējas. Darbā tiek izpētīti normatīvie dokumenti: EK Regulas, LR MK likumi un noteikumi, VID normatīvie akti un dokumenti, kas nosaka atļauju izmantošanu un procedūru piemērošanas kārtību muitas jomā un praktiska darbība atļauju uzraudzības jomā. Diplomdarbā lielākā uzmanība ir vērsta atļauju piemērošanai un uzraudzības muitas procedūrām ar ekonomisku nozīmi un to īpašu izlietošanu Valsts ieņēmumu dienestā Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļas teritoriālā pārraudzībā esošajos MKP. Darba izstrādei ir izmantoti zinātniskie, likumdošanas, statistikas un praksē iegūtie materiāli. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darbs satur 67 lappuses, 11 attēlus, 8 tabulas. Diplomdarbā izteikti priekšlikumi par normatīvajos aktos veicamiem grozījumiem un darba organizācijas pilnveidošanās iespējam VID muitas pārvaldē, kas nodrošinātu izsniedzamo atļauju administrēšanas un uzraudzības efektivitātes un operativitātes paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi Muitas procedūras, muitas atļaujas, muitas noliktavas
Atslēgas vārdi angļu valodā customs procedure, customs permit, customs warehousing procedure
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 20:06:54