Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Vērtējums par ietekmi uz vidi no biodīzeļdegvielas ražošanas Latvijā: dzīves cikla novērtējuma pieeja"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of environmental impact to biodiesel production in Latvia: LCA approach"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs F.Romangoli
Recenzents J.Pubule
Anotācija Bakalaura darbu Vērtējumu par ietekmi uz vidi no biodīzeļdegvielas ražošanas Latvijā: dzīves cikla novērtējuma pieeja izstrādāja Sofija Grīnvalde, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta trešā kursa studente. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt ietekmi uz vidi, ko rada biodīzeļdegvielas ražošana pēc dzīves cikla novērtējuma metodes. Darbs sastāv no darba uzdevuma, 3 anotācijām (latviešu, angļu un krievu valodā), ievada, 8 nodaļām, 16 apakšnodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Pirmā nodaļa ir vispārīga informācija par biodegvielu ieviešanas iemesliem un tās aktualitāti. Otrā nodaļā apkopota statistika par rapša audzēšanu un biodīzeļdegvielas ražošanu Latvijā un Eiropas Savienībā. Trešajā nodaļā apskatīti svarīgākie dokumenti, kuri veicina biodīzeļdegvielas ieviešanu Latvijā un citās pasaules valstīs. Ceturtā nodaļa sīki un detalizēti apraksta biodīzeļdegvielas dzīves cikla posmus sākot ar rapša audzēšanu, eļļas izspiešanas tehnoloģijām, biodīzeļdegvielas iegūšanu. Ir salīdzinājums ar fosilo dīzeļdegvielu pēc fizikālajiem parametriem un emisiju daudzuma, kas rodas degvielām sadegot automašīnas motorā. Piektā nodaļa apraksta dzīves cikla novērtējuma pamatprincipus un definīcijas tās plāna izveidošanai. Sestā nodaļa apraksta biodīzeļdegvielas dzīves cikla novērtējumu. Tiek definēts mērķis un galvenais uzdevums, nepieciešamā informācija par dzīves cikla modeļa uzbūvi. Dzīves cikla inventarizācijas analīze apraksta datus un informāciju par biodīzeļdegvielas dzīves cikla shēmu. Tiek noteikti arī pieņēmumi izveidotā modeļa datiem. Septītā nodaļa apraksta ietekmes uz vidi novērtējuma iegūšanas izmantoto metodi. Astotā nodaļa apkopo iegūtos rezultātus izveidotajam biodīzeļdegvielas dzīves ciklam un tiek veikts tā novērtējums un analīze. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 63 lpp., 19 tabulām, 20 attēliem un 38 literatūras avotiem. Darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi biodīzeļdegviela, RME, dzīves cikla novērtējums, LCA
Atslēgas vārdi angļu valodā biodiesel, RME, LCA, environmental impact
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 23:07:35