Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” administratīvo procesu optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of Administrative Processes in „Riga International Airport” SJSC"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA A.Balodis
Recenzents Dr.oec. J.Caune
Anotācija Meiers R. VAS Starptautiskā lidosta Rīga administratīvo procesu optimizācija: Maģistra darbs R.Meiers. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Innovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 11 avoti latviešu un 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir VAS Starptautiskā lidosta Rīga administratīvo procesu optimizācijas plāna izstrāde. Pirmajā darba daļā ir apskatītas divas dažādas biznesa uzlabošanas teorijas un vairākas to ieviešanas metodes, kā arī izvēlēta šim maģistra darbam piemērotākā biznesa uzlabošanas teorija un metode, kura pielietota maģistra darba praktiskajā daļā. Kā arī ir analizētas divas dažādas teorijas ārpakalpojumi un Lean theory, kas tiek pielietotas dažādu administratīvo procesu uzlabošanai. Otrajā darba daļā ir analizēta gaisa transporta nozare, VAS Starptautiskā lidosta Rīga darbība, apzināti lidostas administratīvie procesi un analizēts to pielietošanas biežums, kā arī to pārklāšanās iespējas. Trešajā darba daļā identificētajiem administratīviem procesiem, kuru funkcijas pārklājas, ir izstrādāta procesu kartes un aprēķināti procesu veikšanas ilgumi. Pēc tam ir meklētas iespējas šo administratīvo procesu uzlabošanai, kā arī izstrādāts administratīvo procesu uzlabošanas plāns un laika grafiks. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Centralizēt un optimizēt iepirkumu procesu, samazinot iesaistīto personu loku, kā arī veikt strukturālas izmaiņas iepirkumu procesā iesaistītajās nodaļās. 2. Apvienot par remontdarbiem atbildīgās nodaļas vienā, nodrošinot vienotu remontdarbu procesu, kā arī centralizētu procesa vadību. Kā arī nodot remontdarbu veikšanu ārpakalpojumu kompānijām, tādā veidā ietaupot uzņēmuma līdzekļus šī procesa veikšanai, uzlabojot remontdarbu kvalitāti un saņemot garantijas par veiktajiem darbiem. 3. Apvienot par teritorijas un telpu uzturēšanu atbildīgās nodaļas vienā, nodrošinot centralizētu teritorijas procesa vadību. Kā arī nodot teritorijas un telpu uzturēšanu ārpakalpojumu kompānijām, tādā veidā ietaupot uzņēmuma līdzekļus šī procesa veikšanai un uzlabojot teritorijas un telpu uzturēšanas kvalitāti. 4. Kopējais RIX ietaupījums no veiktajām procesu izmaiņām ir 1 069 865 LVL gadā.
Atslēgas vārdi VAS Starptautiskā lidosta Rīga administratīvo procesu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of administrative processes in Riga International Airport SJSC
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 17:26:52