Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu piemērošanas aspekti transferta cenu gadījumos"
Nosaukums angļu valodā "Taxation Issues in Case of Transfer Pricing"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. Profesore, Dr.oec.
Anotācija Pasaules ekonomikas izmaias 21. gadsimta sakumā atklāja katra valsts vājas puses un valdību aktuālās problēmas, kas pārsvarā ir valstu budžetu deficīts un izdevumu pieaugums valsts sociālajām garantijām. Zem tāda finansiālā sloga nodokļu administrācijas mēģina atrast jaunas iespējas nodokļu iekasēšanai valsts budžeta labā. Galvenie globālās ekonomikas spēlētāji ir Multinacionālie vai starptautiskie uzēmumi un lielas korporācijas, kas veido savu biznesu visā pasaulē. Nodokļu administrācijas vairākās valstīs seko šādu uzēmumu darbībai un viu peļas lokācijai, jo katrs valsts ir ieinteresēt iegūt lielākas nodokļu summas, tāpēc arvien vairāk pieaug transfertcenas noteikšana kontrolētos darījumos. Izstrādāto diplomdarbu var pielietot gan nodokļu administrācijas, gan uzēmumi, jo tajā ir apkopta nepieciešama teorētiskā informācija par transferta cenas noteikšanas metodēm ar piemēriem, par restrukturizācijas iespējamiem variantiem un nodokļu sekām, kā arī apskatīti Pievienotās vērtības un Uzēmumu ienākuma nodokļu piemērošana. Diplomdarba priekšmets ir transferta cenu veidošanas un nodokļu regulējums. Diplomdarba objekts ir nodokļu piemērošana darījumos starp saistītajiem uzēmumiem. Diplomdarba mērķis ir izpētīt transferta cenu regulējumu Latvijā un ārvalstīs, saistīto uzēmumu piemērojamus nodokļus un izstrādāt priekšlikumus Latvijas nodokļu sistēmas uzlabošanai. Darba hipotēze: Latvijas transferta cenu noteikšanas regulējums atbilst pasaules praksei un tajā nav nepieciešami uzlabojumi. Izvirzīta mērķa sasniegšanai un hipotēzes pierādīšanai darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus. 1. Izpētīt starptautiskās un Latvijas likumdošanas normas, kas regulē transferta cenas jautājumus, kā arī Pievienotās vērtības un Uzēmumu ienākumu nodokļu piemērošanu. 2. Izpētīt transferta cenu noteikšanas metodes nodokļu administrēšanā. 3. Izpētīt starptautisko darījumu veidus. 4. Izpētīt uzēmējdarbības modeļu restrukturizāciju. 5. Izpētīt kā transferta cenas ietekmē Uzēmumu ienākumu un Pievienotās vērtības nodokļus. 6. Izvirzīt iespējamus uzlabojumus Latvijas likumdošanā saistībā ar transferta cenām. Diplomdarbā ir 2 nodaļas, 69 lappuses, 2 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi transferta cenas, darījumu veidi, nodokļu piemērošanas aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer pricing, international operations, taxation issues
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 10:07:32