Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Vides projektu rezultātu vērtēšanas metodikas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Evaluating Methods of Environmental Project Development"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Silvija Nora Kalniņš
Recenzents E.Cilinskis
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēmas nosaukums „Vides projektu rezultātu vērtēšanas metodikas izstrāde” Marija Fedorenko, darba autore Silvija-Nora Kalniņš, zinātniskā vadītāja Galvenais bakalaura darba mērķis ir vides projektu novērtēšanas metodikas izstrāde ar nolūku noteikt atlasīto vides projektu uzdevumu izpildi un atbilstību, kā arī attīstības efektivitāti; novērtēt piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas racionalitāti, un pats galvenais novērtēt projektu ietekmi uz cilvēku uzvedību un vidi, īpašu uzmanību veltot pasākumu lietderībai un ilgtspējai. Ievadā pamatota tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un noteikti risināmie uzdevumi tā sasniegšanai. Literatūras apskatā izklāstīts par tēmas teorētisko pamatojumu no dažādu literatūras avotu viedokļa. Tātad pirmajā nodaļā sniegts priekšstats par vides projektu vadīšanas disciplīnu. Otrajā nodaļā ir raksturoti vides projekta novērtēšanas jautājumi. Trešajā nodaļā ir aplūkota uz rezultātiem vērsta vides projektu vadība un vērtēšana. Praktiskā daļa ir patstāvīgs pētījums, proti, savākto materiālu, novērojumu, veikto aprēķinu analīze. Ceturtajā nodaļā sniegts apraksts par atlasītiem pēc finansējuma avota vides projektiem. Piektajā nodaļa izstrādāta vērtēšanas metodika Latvijā īstenotiem vides projektiem. Sestajā nodaļā sniegts atlasīto vides projektu novērtējums; analīze un spriedumi ir pamatoti. Kā arī nodaļa ir ietverti vides projektu novērtējuma secinājumi un rekomendācijas. Secinājumā izklāstīti galvenie konstatējumi. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses. Darba satura labākai uztverei teksts papildināts ar 19 atēliem un 24 tabulām. Darbs ietver 64 literatūras avotus un 1 pieteikumu.
Atslēgas vārdi vides projekti, vērtēšanas metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental project, evaluation metodology
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 11:54:46