Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Laikmetīgā mākslas centra darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Contemporary Art Centre’s development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana, par tēmu Laikmetīgā mākslas centra darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts ir izstrādāts par Biedrības KIM? (sākotnējais nosaukums Biedrība Latvijas Laikmetīgās Mākslas muzejs) organizācijas rādītājiem. Biedrība KIM? ir laikmetīgās mākslas centrs, kas darbojas kultūras, mākslas nozarē, kas publiskās darbības divu gadu laikā ir devis vērā ņemamu pienesumu Latvijas kultūras, mākslas platformai. Diplomprojektam ir četras daļas analītiskā daļa, projektu aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā ir aprakstīts biedrības raksturojums, darbības jomas, sadarbības partneru raksturojums, biedrības ekonomiskie rādītāji, to salīdzinājums trīs gadu laikā (no 2008. gada līdz 2010. gadam), veikta SVID analīze. Analītiskās daļas nobeigumā ir ieteikti trīs laikmetīgā mākslas centra attīstības virzieni (stratēģijas), kurām projektu aprēķinu daļā ir sniegts risinājums. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāts KIM? lasītavas pilnveidošanas projekts un esošo mārketinga pasākumu pilnveidošanas projekts. Rezultātā norādot projekta kopējo rezultātu, tā efektivitāti un alternatīvas. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāti uzlabojumi esošajai KIM? iekšējo vajadzību lasītavas kataloga MS Excel datu bāzei, kas ir sākuma posms pārskatāmākai un ērtāk lietojamai publiskās lietošanas lasītavas kataloga datu bāzei. Darba un dabas aizsardzības daļā ir izanalizēta KIM? vide darba aizsardzības jautājumos. Rezultātā ir izstrādāts preventīvo pasākumu plāns darba aizsardzības jomā. Diplomprojekta noslēgumā ir doti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 112 lpp., kurās ir iekļautas 4 daļas, 13 nodaļas, 11 apakšnodaļas, 35 attēli, 38 tabulas un 19 pielikumi.
Atslēgas vārdi laikmetīgās mākslas centrs, biedrība, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Contemporary Art Centre, Association, Improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 17:53:57