Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „TV3 Latvia” personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personnel Motivation System in “TV3 Latvia” Ltd"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA S.Zelča
Recenzents MBA S.Liepa
Anotācija Putriņa I. SIA TV3 Latvia personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana: Maģistra darbs I.Putriņa, S.Zelča. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 74 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumu un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 13 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu valodā un 4 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir analizējot visu savākto informāciju, izpētīt un novērtēt personāla motivāciju kā vadīšanas instrumenta lomu uzņēmumā SIA TV3 Latvia un izstrādāt priekšlikumus esošās motivācijas sistēmas uzlabošanai. Pirmajā darba daļā teorētiski atspoguļts motivācijas jēdziens, tā būtība. Apskatītas un analizētas motivācijas teoriju klasifikācijas. Atsevišķi izanalizēta materiālā stimulēšana un nemateriālā stimulēšana un izteikts autora vērtējums par katru no motivēšanas veidiem un teorijām. Otrajā darba daļā aprakstītas reklāmas nozares attīstības tendeces, kā tas ietekmē pašu uzņēmumu SIA TV3 Latvia un personāla motivēšanu uzņēmumā. Lai noskaidrotu pašreizējo motivācijas sistēmas efektivitāti uzņēmumā un kādi faktori darbiniekus motivēnemotivē visvairāk, ar anketēšanas palīdzību aptaujāti SIA TV3 Latvia darbinieki. Trešajā darba daļā, balstoties uz anketēšanas rezultātiem, sniegti priekšlikumi motivācijas sistēmas uzlabošanai, izpētīti un aprēķināti iegūtie labumi, ieviešot šo sistēmu, lai pārliecinātu uzņēmuma vadību izmantot un uzlabot motivācijas sistēmu uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi uzņēmumā SIA TV3 Latvia vadībai nepieciešams izdalīt aktivitātes motivācijas sistēmas pilnveidošanai, noteikt termiņus un atbildīgos par aktivitātes īstenošanu. Nodaļu vadītājiem motivējot savus darbiniekus jāatceras 5 svarīgas lietas pastāvīgi jākomunicē ar darbinieku par sniegumu, skaidri jādefinē sagaidāmās lietas, jānodrošina ar resursiem, lai varētu šīs lietas sasniegt, jāsniedz atbalsts, ja nepieciešams un kas galvenais, par sasniegtajiem rezultātiem jānovērtē un jāatalgo savs darbinieks pienācīgi.
Atslēgas vārdi Motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 11:13:24