Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Mugurkaula skoliotiskas deformācijas radītā griezes momenta matemātiskā modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Mathematical Modelling of the Torque Caused by Spinal Scoliotic Deformation"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs profesors Jānis Auziņš
Recenzents asociētais profesors Aleksejs Kataševs
Anotācija Maģistra darbā ir veikti pētījumi ar mērķi, lai ar matemātiskā modeļa palīdzību izpētītu vērpšanas efekta rašanos pie mugurkaula skoliotiskas deformācijas aksiālas slodzes gadījumā. Sākotnējie eksperimentu mērķis bija izpētīt: Vai ir iespējams novērot vērpšanas efektu mugurkaulam pie aksiālas slodzes? Tālākie eksperimenti balstās uz faktu, ja tiktu pierādīts vērpšanas efekta rašanās:  Atrast izdevīgāko kontrastspēku, kas sistēmu stabilizēs anatomiski iespējamā aksiālā slodzē (ar ribu lokiem);  Cik liela ir rotējošo spēku iedarbība (uz skriemeļiem). Tā sasniegšanai tika izzinātas teorētiskās nostādnes par mugurkaula fizioloģiskiem aspektiem un uzbūvi, izstrādāti modeļi ar SolidWorks un MSC MD ADAMS programmatūru palīdzību. Maģistra darba pamatdaļu veido: ievads, 9 nodaļas un secinājumi. Iegūtie rezultāti bija pozitīvi: tika pierādīta vērpes iespējamība mugurkaula skriemeļos pie skoliotiskas deformācijas. Tika novērota aksiāla spiediena ietekme uz mugurkaula skriemeli, kā rezultātā rodas skriemeļa bīde, liece un vērpe noteiktu koordinātu asu virzienos. Bet ar iegūtajiem rezultātiem un ar pašreiz izmantojamo pieejamo informāciju nav iespējams kategoriski apgalvot, kuri no matemātiskās modelēšanas rezultātā iegūtajiem faktoriem ir galvenie faktori šādam rezultātam. Šim nolūkam būtu nepieciešami dziļāki pētījumi, izmantojot gan eksperimentālus spēku-deformāciju mērījumus ar reāliem mugurkaula skriemeļiem un mikroskopisko izpēti, gan arī pilnīgāku statististisko informāciju. Kopumā maģistra darbs sastāv no 60 lappusēm, satur 9 tabulas un 42 attēliem. Darba izstrādei tika izmatoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi strpskriemeļu disks mugurkauls skriemelis skolioze
Atslēgas vārdi angļu valodā vertebra, scoliosis, Intervertebra disc
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 15:12:09