Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "SIA „Rīgas Centrālais Termināls” muitas noliktavas struktūras optimizācijas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Optimization capabilities of structure of customs warehousing “Rigas Centralais Terminals” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Ē.Gutbergs, SIA „Rīgas Centrālais termināls”
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Darbs SIA Rīgas Centrālais Termināls muitas noliktavu struktūras optimizācijas iespējas. Darba apjoms ir 62 lapas. Par darba pētāmo objektu tika izvēlēts uzņēmums SIA Rīgas Centrālais Termināls kas sniedz pakalpojumus saistībā ar muitas noliktavu darbību. Lai varētu izanalizēt SIA Rīgas Centrālais Termināls muitas noliktavu darbību un uz tā piemēra parādīt kopumā muitas noliktavu nozīmi muitas jomā un tirdzniecības jomā ir jāveic sekojoši uzdevumi: 1. Izpēta muitas noliktavu darbības attīstību Latvijā, to tipu daudzveidību , noliktavu turēšanas atļaujas izsniegšanas nosacījumus; 2. Izpēta muitas noliktavu tiesisko regulējumu; 3. Izpēta uzņēmuma ģeogrāfiskā izvietojuma ietekmi uz uzņēmuma attīstīšanu; 4. Raksturot SIA Rīgas Centrālais Termināls uzņēmuma struktūras, muitas nodaļas darbības nozīmi uzņēmumā; 5. Analizēt kā tiek apstrādātas un uzglabātas kravas SIA Rīgas Centrālais Termināls uzņēmumā; 6. Apskatīt muitas noliktavās izmantotas tehnoloģijas; 7. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Galvenais darba mērķis ir izpētīt muitas noliktavu regulējumu, darbību un pielietojumu Latvijā uz dota uzņēmuma piemēra. Analizēt un apkopot teorētisko informāciju par muitas noliktavām .Lai varētu salīdzināt un izpētīt informāciju, darbā tika izmantoti normatīvie akti, saistībā ar muitas noliktavu regulējumu: Komisijas regulas, MK noteikumi, LR likumi, konvencija. Darbs ir sadalīts 3 sadaļās. Pirmajā sadaļā tiek izpētīti materiāli par muitas noliktavu turēšanas atļaujas izsniegšanu, darbību, regulējumu un darbības pārtraukšanu. Sadaļā ir sadalīta 6 nodaļās, katrā no kurām ir aprakstītas darbības saistībā ar muitas noliktavām. Otrajā sadaļā tiek izpētīts darba objekts SIA Rīgas Centrālais Termināls. Tika aprakstīta uzņēmuma struktūra, piedāvājamo pakalpojumu spektrs. Sīkāk apskatīta uzņēmuma muitas nodaļas darbība un tajā veiktās procedūras. Veikti priekšlikumi par tālāko darba izpētes objektu. Trešajā sadaļā konkrēti tiek apskatīti uzņēmumā apstrādātas kravas, to apgrozījuma apjomi un to uzglabāšanas iespējas, muitas noliktavu struktūra. Šī sadaļa ir ļoti svarīga darba sastāvdaļa, jo tajā tiek konstatētas problēmas, saistībā ar muitas noliktavu darbību. Darbā tika izmantotas diagrammas un grafiki, kuri tika izveidoti pēc uzņēmuma datiem prakses laikā. Kopā darbā ir 9 tabulas un 18 attēli, kuros ietilpst skaitliskās diagrammas, grafiki un zīmējumi.
Atslēgas vārdi muitas un nodokļu administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs and taxes administration
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2011 10:20:43