Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jauna produkta ieviešana tirgū“
Nosaukums angļu valodā „Launching a new product in the market“
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Gorbunova
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Dace Liepiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. I.Andersone Bakalaura darba temats: „Jauna produkta ieviešana tirgū” Bakalaura darba apjoms:68 lpp, 2 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādes procesā Analītiskajā apskates daļā tika izmantota lielākoties ārzemju literatūra un mājas lapas. Aprēķinu daļā tika izmantotas uzņēmumu mājaslapas, AC Nielsen dati un ārpus uzņēmuma Henkel nepubliskotie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā ir izpētīta mārketinga zinātniskā literatūra par jauna produkta būtību, tā izstrādi un virzīšanu tirgū, kā arī par mārketinga komunikācijas instrumentiem jauna produkta virzīšanai tirgū. Bakalaura darba otrajā daļā tika analizēta sadzīves ķīmijas nozīme Latvijas tirdzniecībā, izpētīta konkurence un aplūkoti Henkel darbības mērķi un panākumi un tika analizēts Henkel jaunā produkta Bref Power Aktiv izstrādes process un izmantotie mārketinga instrumenti produkta virzīšanai tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Liepiņa D. Jauna produkta ieviešana tirgū: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. - 68 lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi -
Atslēgas vārdi angļu valodā -
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2011 13:04:15