Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance development project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta’’Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts’’mērķis ir izpētīt un pilnveidot uzņēmuma’’LPP Retail Latvija’’apģērbu veikalu’’Reserved’’darbību, noskaidrot tā galvenos trūkumus un izstrādāt projektus veikalu darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: 1) Analītiskajā daļā ir apskatīta un izanalizēta vispārēja uzņēmuma’’LPP Retail Latvija’’darbība.Tiek raksturota uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, analizēti finanšu rādītāji. Ir noteiktas uzņēmuma veikala’’Reserved’’stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi; 2) Projekta daļā ir izstrādāti iespējamie risinājumi uzņēmuma’’LPP Retail Latvija’’veikalu ‘’Reserved’’darbības pilnveidošanai.Tiek izstrādāti tādi projekti kā mārketinga komunikāciju pilnveidošanas projekts, darba samaksas pilnveidošana un darbinieku aptaujas anketu ieviešanas projekts.Nobeigumā ir izdarīti secinājumi par veiktajiem projektiem darbības pilnveidošanai; 3) Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota uzņēmuma SIA’’LPP Retail Latvija’’veikala’’Reserved’’pastāvīgo klientu datu bāze un aprakstītas iespējas kā datu bāzes izveidošana sekmētu mārketinga aktivitātes; 4) Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīta uzņēmuma veikala’’Reserved’’darba aizsardzības organizācija, noteikti esošie darba vides riska faktori un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns riska faktoru pakāpes samazināšanai ; 5) Grafiskajā daļā parādīti diplomprojekta projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta darba apjoms ir 76 lpp, tajā skaitā 30 tabulas un 22 attēli. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekts izstrādāts, izmantojot 29 literatūras avotus.Izmantoti LR likumi un citi normatīvie akti, speciālās literatūras avoti, internetā pieejamie resursi, uzņēmuma finanšu pārskati un nepublicētā informācija.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project How to Improve the Run of a Trading Enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 22:44:39