Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Dažādu biogāzes no anaerobās fermentācijas ražošanas tehnoloģiju Dzīves Cikla Novērtējumu salīdzinājums"
Nosaukums angļu valodā "Life Cycle Assessment Comparison of Different Technologies of Biogas Production from Anaerobic Digestion"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs F.Romangoli
Recenzents M.Rēpele
Anotācija Bakalaura darbu „Dažādu biogāzes no anaerobās fermentācijas ražošanas tehnoloģiju dzīves cikla novērtējumu salīdzinājums” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes studente Tatjana Kuzņecova. Dzīves cikla novērtējums ir samērā jauna nozare, kura pagaidam nav pilnībā pētīta un plaši pielietota. Šajā darba ietvaros tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums un salīdzinājums dažādām biogāzes un dabasgāzes ražošanas sistēmām. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt pētīta jautājuma teorētisko pamatojumu, apkopojot pieejamu zinātnisku literatūru, veikt ietekmes uz vidi novērtējumu dažādiem biogāzes (arī dabasgāzes) ražošanas dzīves cikla modeļiem, izanalizējot sniegumu videi visos ražosanas posmos, noskaidrot videi vidrošāko ražošanas metodi un atrast iespējas ražošanas sistēmu optimizēšanai. Mērķa sasniegšanai tika izpildīti sekojošie uzdevumi: 1) apkopot pieejamu literatūru par analizējamu tēmu; 2) uztvert dzīves cikla novērtējuma veikšanas kārtību un pamatprincipus; 3) aprakstīt dažādas biogāzes un dabasgāzes ražošanas sistēmas, īpašu uzmanību pievēršot makroaļģu biogāzes dzīves ciklam; 4) apgūt dzīves cikla novērtējumam paredzētu datorprogrammu SimaPro; 5) veikt dzīves cikla ietekmes uz vidi novērtējumu dažādiem biogāzes veidiem un dabasgāzei; 6) salīdzināt ietekmes uz vidi novērtējumus dažādiem biogāzes veidiem un dabasgāzei. Novērtējums tika veikts divos posmos: dzīves ciklam līdz 1m3 gāzes iegūšanas; dzīves ciklam ar gāzes izmantosanu koģenerācijā 1,28 TJ/gadā elektrības un 2,2 TJ/gadā siltuma ražošanai. Darba teorētiskā daļa satur informāciju no apskatītās zinātniskās literatūras par pētīto tēmu. Praktiskā daļa satur uzdevuma risināšanai izvelētās metodoloģijas aprakstu un rezultātu aprakstu. Ietekmes uz vidi novērtējums iekļauj procesu grupēšanu, raksturošanu, svēršanu un salīdzinājumu. Bakalaura darbs sastāv no sešām pamatnodaļām. Pirmajā nodaļā ir paskaidrots biogāzes jēdziens, apskatīti biogāzes ražosanas priekšrocības, potenciāls Eiropas Savienībā un Latvijā, aprakstīti Direktīvas par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu daži panti. Otrā nodaļa satur teorētisko informāciju par anaerobo fermentāciju, kas iekļauj izejvielu raksturojumu un pamatprocesu orgāniskā substrāta sadalīšanā aprakstu. Trešajā nodaļā ir aprakstīta vispārīgā biogāzes ražošanas shēma, sīkāk apskatītas izejvielu pirmsapstrādes tehnoloģijas un biogāzes apstrādes tehnologijas, dots dažādu biogāzes ražošanas sistēmu apraksts ar atšķīrigu izejvielu izmantošanu. Ceturtajā nodaļā ir definēts dzīves cikla novērtējuma jēdziens, apskatīti DCN posmi un pamatprincipi. Tālāk ir dots DCN apraksts modelim, kurš reprezentē biogāzes ražošanas no aļģēm sistēmu. Piektajā nodaļā ir aprakstīta ietekmes uz vidi novērtējuma izvēlēta metodoloģija un principi. Sestā nodaļa reprezentē ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, balstoties uz diagrammām, iegūtiem ar SimaPro un Excel programmu palīdzību. Bakalaura darbs sastāv no 65 lapaspusēm, kurās ietilpst 7 tabulas un 33 attēli. Darbā tiek apskatīti 42 literatūras avoti trīs valodās: latviešu, krievu, angļu. Pielikumu skaits bakalaura darbā ir 3.
Atslēgas vārdi anaerobā fermentācija, dzīves cikla novērtējums, biogāze
Atslēgas vārdi angļu valodā anaerobic digestion, biogas, life cycle assessment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 19:39:25