Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sabiedriskā labuma organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Communication development project for a public benefit organization"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. N.Lāce
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats ir Sabiedriskā labuma organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts. Darba autore aprakstīja biedrības Junior Achievement- Young Enterprise Latvija darbību un tās nozīmi, kā arī apskatīja biedrības vājās puses. Tika izpētīti, pamatoti un izteikti vairāki priekšlikumi, kas ne vien uzlabos biedrības tēlu, bet arī uzlabos tā darbību. Darbs tika veidots latviešu valodā. Darbs sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, kurā ir analizēta Nevalstiskās organizācijas darbības nozīme, analizēta biedrības Junior Achievement- Young Enterprise Latvija darbība, finansiālais stāvoklis un veikta SVID analīze; aprēķinu daļas, kurā autors ir apskatījis iekšējās komunikācijas un ārējās komunikācijas problēmas un izvirzījusi priekšlikumus tās pilnveidošanai; tehnoloģiskās daļas, kuras ietvaros autore apskatīja esošo biedrības mājas lapas stāvokli, izveidoja biedrības mājas lapai papildfunkciju prototipu; darba un dabas aizsardzības daļas, kurā ir apskatīta darba aizsardzības organizatoriskā struktūras veidošana, ir veikts iespējamo darba risku novērtējums un aprēķini darba drošības sistēmas uzturēšanai; grafiskās daļas, kur ir attēloti svarīgākie attēli un tabulas no visām diplomprojekta daļām. Diplomprojekta beigās ir redzami autores secinājumi un priekšlikumi, kas radušies darba izpildes laikā un pielikumi. Kopējais darba apjoms ir 80 lappuses, ir iekļauti 21 attēls un 9 tabulas.
Atslēgas vārdi "Sabiedriskā labuma organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Communication development project for a public benefit organization"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 12:48:04