Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba organizācijas pilnveidošana zvērināta tiesu izpildītāja birojā"
Nosaukums angļu valodā "Work organization improvement in a sworn bailiff’s office"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir „ Darba organizācijas pilnveidošana zvērināta tiesu izpildītāja birojā”, kura autore ir Zanda Reiniņa. Darbā tiek apskatīta zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta un viņa iecirkņa darbība. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: - analītiskajā daļa – tiek apskatīta zvērināta tiesu izpildītāja darba būtība, viņa izmaksu un ienākumu veidošanās avoti un veikts organizācijas novērtējums; - projekta aprēķinu daļa – sniedz informāciju par iespējamajiem darba organizācijas uzlabošanas projektiem, to realizēšanas iespējām un izmaksām, kā arī kopējo ieguvumu no tiem; - tehnoloģiskā daļa izstrādāta mājas lapa un parādīts tās grafiskais attēlojums; - darba un dabas aizsardzības daļa – tiek apskatīti darba drošības nepieciešamie pasākumi birojā un ietekme uz apkārtējo dabu; - grafiskā daļa, kurā tiek apkopoti darbā izmantotie attēli un tabulas. Izstrādājot darbu, teorētiskajā daļā tika izmantoti Latvijas Republikas spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi, kā arī Tiesu izpildītāju padomes metodiskie noteikumi un citi normatīvie akti, zvērināta tiesu izpildītāja Šusta Aināra biroja un Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sniegtā informācija, zinātniskā literatūra un elektroniskie resursi. Diplomdarba apjoms ir 67 lpp. Darbu papildina 22 attēli, 20 tabulas un 1 formula. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darba organizācijas pilnveidošana zvērināta tiesu izpildītāja birojā
Atslēgas vārdi angļu valodā Work organization improvement in a sworn bailiff’s office
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 13:19:00