Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Monolītā dzelzsbetona ēkas aprēķins un konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu"
Nosaukums angļu valodā "Calculation and design of monolithic reinforced concrete building with protection against progressive collapse"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents L.Pakrastiņš
Anotācija Pētnieciskais darbs ir veltīts monolītā dzelzsbetona ēkas ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu aprēķina un konstruēšanas problēmai. Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt progresējošās sagrūšanas rašanās iespēju monolītā dzelzsbetona karkasa ēkā ar bezkapiteļa pārseguma tipu bez iepriekšsaspriegta stiegrojuma un izstrādāt risinājumu šādas sabrukšanas novēršanai. Darba pirmajā daļā ir veikta ēku aizsardzības pret progresējošo sabrukšanu aktualitātes vēsturiskā aspekta izpēte, kā arī ir pētītas izmaiņas normatīvajā bāzē, kas regulē celtniecības nozari attiecībā uz nepieciešamajiem pasākumiem, lai aizsargātu projektēšanas stadijā esošās ēkas un būves. Bez tam ir pētītas ierosinātās rekomendācijas, kā aizsargāt ēkas no progresējošas sabrukšanas, kuras formulētas Eirokodos, kas nesen ir stājušies spēkā Latvijas teritorijā. Ir definēti galvenie jēdzieni, kas attiecas uz progresējošo sagrūšanu. Otrajā daļā ir veikta progresējošas sagrūšanas izpēte uz ēkas datora modeļa ar datorprogrammu kompleksa palīdzību. Ir izskatīti galvenie ēku aprēķināšanas principi. Ir piedāvāts risinājums, kā aizsargāt ēkas pret progresējošu sagrūšanu, un ir veikta divu piedāvātās aizsardzības tipu izpēte, izmantojot ēku datormodeļus. Bez tam ir piedāvāts aprēķina algoritms ēkai ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu. Datormodeļu pētījumos iegūtie rezultāti ir parādīti grafiski un tabulu veidā. Šajā darbā svarīgs faktors bija ekonomiskā lietderība, ko dod piedāvātais risinājums ēku aizsargāšanai pret progresējošo sagrūšanu. Pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka piedāvātais risinājums ēkas aizsargāšanai pret progresējošo sagrūšanu ir ekonomiski pamatots un optimāls. Diplomdarbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms - 78 lpp., darbā ir iekļauti 37 attēli, 11 tabulas, 2 pielikumi, diplomdarbā ir izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi aizsardzības pret progresējošo sagrūšanu
Atslēgas vārdi angļu valodā resistant to progressive collapse
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2011 16:18:03