Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Asfaltbetona seguma tipu analīze” („Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma 58.39 – 62.24 km rekonstrukcijas projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Asphalt Concrete pavement Types” („Reconstruction Project of Road P121 Tukums – Kuldiga Section from 58.39km to 62.24 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā „Asfaltbetona seguma tipu analīze" apskatīti plašāk pielietotie asfaltbetona seguma tipi un veikts to salīdzinājums pēc riteņu sliežu veidošanās testa. Apzinātas testēšanas metodes, kuras reglamentē Latvijas normatīvi. Autors savā darbā ir pētījis Vācijas normatīvos dokumentus un salīdzinājis tos kontekstā ar Latvijā izdotajiem. asfaltbetona un tā seguma tipu izpēte ir nozīmīgs faktors valsts tautsaimniecībā, jo izanalizējot asfalta īpašības un veicot tā tipu salīdzinājumu, rodas iespēja jau priekšlaicīgi izvēlēties un pielietot visoptimālāko asfaltbetona seguma tipu. lai to paveiktu, bija nepieciešams analizēt tehniskās un normatīvās literatūras avotus kā arī konsultēties ar nozares speciālistiem, lai iegūtu pēc iespējas daudzpusīgāku, plašāku un precīzāku informāciju par jaunākajām tendencēm asfaltbetona pētniecībā. Bakalaura darba rezultātā ir izpētīti plašāk pielietotie asfaltbetona seguma tipi, izpētīta to pielietošana ceļu būvniecībā, izanalizētas priekšrocības un trūkumi, veikts to salīdzinājums. Pētītas asfaltbetona nākotnes perspektīvas, analizēta situācija Latvijā, apkopota informācija un doti secinājumi, ar ierosinājumiem, kuru vērā ņemšana straujāk attīstītu asfaltbetona nozari mūsu valstī un varētu sniegt pienesumu ceļu būvniecībā. Inženierprojekts „Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma 58.39 - 62.24 km rekonstrukcijas projekts" izstrādāts valsts reģionālajam autoceļam P121 Tukums - Kuldīga posmā no 58.39 līdz 62.24 km. Rekonstruējamā autoceļa posms visā garumā izvietots Kuldīgas novada Kabiles pagasta administratīvās teritorijas robežās. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 3.85 km. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot ceļa trases konfigurāciju, lai varētu nodrošināt drošu un komfortablu satiksmi, paredzēt autoceļa trases parametrus atbilstoši Latvijas Valsts standartiem ar atļauto braukšanas ātrumu 90 km/h. Paredzēts veikt grants seguma nomaiņu uz asfaltbetona segu mu. Ceļa rekonstrukcija paātrinās tūrisma attīstību tuvējās pilsētās, kā arī sekmēs to ekonomisko izaugsmi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopapjoms: •Izpētes un aprēķinu daļa - 117 lpp.; •Rasējumi - 9 (uz 11 lapām); •Tabulas - 23; •Attēli - 15; •Izmantotie literatūras avoti - 41.
Atslēgas vārdi Asfaltbetons; seguma tipi; rekonstrukcijas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Asphalt concrete; pavement types; reconstruction project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:40:50