Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Nepieciešamās pārmaiņas „MU” uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai”
Nosaukums angļu valodā „Necessary Changes for Sustainable Development of the „MU” Company ”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs prof., Dr.sc.ing. Jānis Mazais
Recenzents pr.doc., M.sc.TQM Maira Sapata
Anotācija Bakalaura darba Nepieciešamās pārmaiņas MU uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai, tematika aptver neliela metālapstrādes uzņēmuma nepieciešamo pārmaiņu noteikšanu un to ieviešanas priekšlikumu izstrādi uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai. Darba pirmajā nodaļā ir aplūkoti pārmaiņu un ilgtspējas jēdzieni un to savstarpējā saistība uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanā. Veikts pārmaiņu vadības vadlīniju apskats. Apkopotas un aprakstītas ilgdzīvotāju uzņēmumu kopējās iezīmes un to savstarpējā saistība ar ilgtspējīgu uzņēmumu. Bakalaura darba otrajā nodaļā ir novērtēta MU uzņēmuma darbības specifika, kurā sniegts uzņēmuma vispārējs raksturojums darbības joma, attīstība un uzturētās kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Aprakstītas MU darbības novērtēšanas metodikas un veikta uzņēmuma novērtēšana atbilstoši jaunā 2010. gada EFQM Izcilības modeļa Atbildība par ilgtspējīgu nākotni konceptam. Novērtēta uzņēmuma darbība no trīs pārmaiņu vadības aspektiem kultūras, cilvēki un procesi viedokļa. Trešajā nodaļā, attiecīgi gūtajām atziņām pēc uzņēmuma novērtējuma, noteiktas un aprakstītas pilnveidojumu un attīstības jomas MU ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Ceturtajā darba nodaļā izvērtēti veiksmīgu pārmaiņu ieviešanas nosacījumi MU. Atbilstoši darba tematikai izstrādāti ilgtspējas būtības ievērošanas un īstenošanas, Lean ražošanas principu, 5S sistēmas principu un uz sabiedrības un vides vajadzībām un interesēm vērsto pasākumu ieviešanas priekšlikumi. Piektajā darba nodaļā ir noteikti un aprakstīti iespējamie pārmaiņu ieviešanas šķēršļi MU, kā arī sniegts īss ieviešamo pārmaiņu efektīvas un ilgtspējīgas vadīšanas apraksts. Darba noslēguma daļā apkopoti pētījuma rezultāti, to nozīmība un iespējamais ieguldījums MU ilgtspējīgā attīstībā. Darba apraksts satur 70 lpp., 2 tabulas, 9 attēlus, informācijas avotu un publicējumu sarakstu. Darba pielikums satur 11 lpp, 2 tabulas, 18 attēlus, 1 shēmu.
Atslēgas vārdi pārmaiņu vadība, ražošanas uzņēmums, ilgtspējīga attīstība, "Lean" ražošana, 5S sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā change management, manufacturing enterprise, sustainable development, "Lean" manufacturing, 5S
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 22:34:44